Betekenis van:
samenvatten

samenvatten
  • Informatie in minder woorden brengen

Voorbeeldzinnen

  1. Overtreden NEAFC-bepalingen vermelden en relevante feiten kort samenvatten
  2. De Commissie moet die kennisgevingen samenvatten in haar rapporten over de uitvoering van Richtlijn 2000/60/EG.
  3. Het forum helpt het secretariaat met de wetenschappelijke coördinatie van BONUS en met het integreren en samenvatten van de onderzoeksresultaten.