Betekenis van:
seconde

seconde (de ~ | meervoud seconden, secondes)
Zelfstandig naamwoord
 • zestigste deel van een minuut, zowel als tijdmaat als bij de graadverdeling
"per seconde"

Hyperoniemen

seconde
Zelfstandig naamwoord
 • SI-grondeenheid van tijd, symbool: s
"Een minuut bestaat uit 60 seconden."
seconde
Zelfstandig naamwoord
 • eenheid voor hoeken
"Een seconde is het 1/3600ste deel van een graad."
seconde
Zelfstandig naamwoord
 • een korte hoeveelheid tijd
"Heb je een seconde?"
seconde
Zelfstandig naamwoord
 • de tweede trap van een diatonische toonladder
seconde
Zelfstandig naamwoord
 • een interval met een toonafstand zoals die van de eerste naar de tweede toon van een diatonische toonladder

Voorbeeldzinnen

 1. Hij kan er elke seconde zijn.
 2. Na alle moeite die we ervoor gedaan hebben om dat project op poten te zetten, kostte het ze maar een seconde het onderuit te halen bij de bijeenkomst.
 3. (liter/seconde)
 4. (liter/seconde)
 5. liter/seconde
 6. Megabit per seconde
 7. Millimeter(s) per seconde
 8. Centimeter(s) per seconde
 9. miljoenen technische bewerkingen per seconde MTTF
 10. cm/sec Centimeter(s) per seconde
 11. mm/sec Millimeter(s) per seconde
 12. Gemiddelde Bessel-rookwaarde over 1 seconde
 13. de kracht moet gedurende ten minste 0,2 seconde worden gehandhaafd;
 14. een pompsnelheid van 15000 liter/seconde of meer; en
 15. G nominale gasstroom, in liters per seconde (l/s);