Betekenis van:
sheet

sheet
Zelfstandig naamwoord
 • groot vel papier

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. BX Steel Posco Cold Rolled Sheet Co. Ltd, Benxi;
 2. De exporteur verwees bovendien naar het interne ladingcontroleblad (batch sheet) waaruit het verband tussen inputs en outputs zou blijken.
 3. Floatglas is veruit het meest gangbare soort vlakglas; andere vlakglascategorieën zijn bijvoorbeeld gegoten glas, spiegelglas en vensterglas („sheet glass”).
 4. De NMBS Holding heeft met een potentiële koper een bindend beginselakkoord (term sheet) gesloten dat op 22 maart 2005 is ondertekend.
 5. Met die laatstgenoemde kandidaat, hierna „Yvan” genoemd, heeft de NMBS in maart 2005 de hierboven vermelde verkoopovereenkomst en het term sheet getekend.
 6. De conclusie van BNFL's vergelijking van het „Term Sheet” van 3 september en het „Final Term Sheet” is dat er aanzienlijke gelijkenissen zijn tussen de beide „Term Sheets” en dat de uiteindelijke uitkomst veel dichter bij BNFL's uitgangspositie stond dan bij die van BE.
 7. Zie het document met als titel „Austria — Internal Market Fact Sheet”, gepubliceerd op http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factsheets/market/market_at_en.pdf, op basis van informatie van Energie-Control GmbH, 2007.
 8. Pas nadat zij het met BE over haar „Final Term Sheet” eens was geraakt, kreeg zij kennis van de precieze details van de rol die het Verenigd Koninkrijk zou spelen.
 9. Op 28 februari 2006 hebben T-Mobile en H3G een juridisch bindend „term sheet” (beginselakkoord) gesloten en hebben zij een overeenkomst bereikt over de essentiële voorwaarden met betrekking tot de overdracht van het frequentiepakket en de locaties voor mobiele telecommunicatie […] *.
 10. Antwoord van Duitsland van 23 juni 2004, blz. 12, bijlage 29/2004, Fitch Ratings: Bank Rating Methodology: mei 2004, blz. 12: „Principal considerations are profitability, balance sheet integrity (including capitalisation), franchise, management, operating environment, consistency, as well as size (in terms of a bank's equity capital)”.
 11. Om haar positie verder te beschermen heeft BNFL ook ervoor gezorgd dat in het „Final Term Sheet” een clausule werd opgenomen die het mogelijk maakte de voorgestelde concessies in te trekken, mocht enige andere belangrijke schuldeiser voordeligere voorwaarden krijgen dan BNFL.
 12. In het term sheet is bepaald dat, onder voorbehoud van de bij overdracht gebruikelijke voorwaarden en „due diligence”-onderzoeken, Yvan en de NMBS de groep ABX moeten verkopen zodra de opschortende voorwaarde in verband met de beschikking van de Commissie, vervalt.
 13. Laatstgenoemde gegevens worden eerst verzameld door de centrale banken van de grootste industrielanden, dus de meeste lidstaten van de Europese Unie, de VS en Japan, en worden vervolgens bijeengevoegd per sector door het European Committee of Central Balance Sheet Data Offices en de Europese Commissie.
 14. Volgens het hierboven vermelde term sheet heeft Yvan zich ertoe verbonden om, onder voorbehoud van een positieve beschikking van de Commissie, [tussen 60 en 150(**)] miljoen euro te investeren, waarvan […] miljoen zou dienen als betaling voor de aandelen van ABX LOGISTICS Worldwide aan NMBS Holding.
 15. In deze context stellen de „Guidance Notes to the Regulation ECB/2001/13 on the MFI balance sheet statistics” [8] dat, overeenkomstig bestaande internationale statistische normen, financiële afgeleide instrumenten die een marktwaarde hebben, in beginsel op de balans geregistreerd moeten worden.