Betekenis van:
sim

sim
Zelfstandig naamwoord
 • deel van vistuig

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. een slot voor een Subscriber Identity Module(SIM)-kaart,
 2. Gevoegde zaken C-328/99 en C-399/00: Italiaanse Republiek en SIM 2 Multimedia SpA tegen Commissie [2003] Jurispr. I-4035, r.o. 83.
 3. Kosten van de handset en de SIM-kaart hangen niet samen met het verkeer en mogen niet worden meegerekend bij een kostenberekeningsmodel voor gespreksafgiftediensten op wholesaleniveau.
 4. Gevoegde zaken C-328/99 en C-399/00, Italiaanse Republiek en SIM 2 Multimedia SpA/Commissie, Jurispr. 2003, blz. I-4035, punt 83.
 5. Het apparaat heeft een geïntegreerd besturingssysteem voor mobiele telefonie over het cellulaire netwerk dat geactiveerd kan worden wanneer een SIM-kaart in het apparaat wordt ingebracht.
 6. Arrest van het Hof van 8 mei 2003, Italië en SIM 2 Multimedia/Commissie (328/99 en 399/00, Jurispr. blz. I-4035).
 7. De luchtvaartmaatschappij heeft documenten ingediend waaruit bleek dat zij toestemming had om vier luchtvaartuigen van het type DC8-63F (met registratiekentekens 9G-FAB, 9G-TOP, 9G-RAC en 9G-SIM) te exploiteren, maar dat de luchtvaartuigen met registratiekentekens 9G-FAB en 9G-SIM in opslag waren.
 8. Arrest van 8 mei 2003, gevoegde zaken C-328/99 en C-399/00, Italiaanse Republiek en SIM 2 Multimedia SpA/Commissie, Jurispr. blz. I-4035, punten 37 en 38.
 9. Zie ook de conclusies van advocaat-generaal Geelhoed, gepresenteerd op 27 september 2001 in de gevoegde zaken C-328/99 en C-399/00, Italiaanse Republiek en SIM 2 Multimedia SpA tegen Commissie, Jurispr. 2003, blz. I-04035.
 10. Omdat het apparaat ontworpen is om met een SIM (Subscriber Identity Module) te worden uitgerust en omdat wanneer de SIM geactiveerd is, de functie van de mobiele telefonie voorrang heeft op alle andere functies van het apparaat, (met name binnenkomende gesprekken gaan voor alle andere gebruikte functies), wordt de hoofdfunctie van het apparaat in de zin van aantekening 3 op afdeling XVI geacht de communicatie via mobiele telefonie over een cellulair netwerk te zijn zoals bedoeld bij post 8517 (onderverdeling 85171200).
 11. Omdat het apparaat ontworpen is om met een SIM (Subscriber Identity Module) te worden uitgerust en omdat wanneer de SIM geactiveerd is, de functie van de mobiele telefonie voorrang heeft op alle andere functies van het apparaat, (met name binnenkomende gesprekken gaan voor alle andere gebruikte functies), wordt de hoofdfunctie van het apparaat in de zin van aantekening 3 op afdeling XVI geacht mobiele telefooncommunicatie via mobiele telefonie over een cellulair netwerk te zijn zoals bedoeld bij post 8517 (onderverdeling 85171200).
 12. Arrest in de gevoegde zaken C-328/99 en C-399/00 Italië en SIM 2 Multimedia/Commissie, reeds aangehaald, punt 44; arrest in zaak C-303/88 Italië/Commissie, reeds aangehaald, punt 18 e.v.
 13. Omdat het apparaat ontworpen is om met een SIM (Subscriber Identity Module) te worden uitgerust en omdat wanneer de SIM geactiveerd is, de functie van de mobiele telefonie voorrang heeft op alle andere functies van het apparaat, (met name binnenkomende gesprekken gaan voor alle andere gebruikte functies), wordt de hoofdfunctie van het apparaat in de zin van aantekening 3 op afdeling XVI geacht communicatie via mobiele telefonie over een cellulair netwerk te zijn zoals bedoeld bij post 8517 (onderverdeling 85171200).
 14. Zie bijvoorbeeld zaak T-228/99 en T-233/99 WestLB/Commissie, zaak T-366/00 Scott SA, zaken C-328/99 en C-399/00 Italië en SIM 2 Multimedia/Commissie en zaak T-358/94 Air France/Commissie; zaak T-296/97 Alitalia.
 15. Zie het arrest van het Hof van 16 mei 2002 in zaak C482/99, Jurispr. [2002], blz. I-4397 evenals de conclusies van advocaat-generaal Geelhoed van 27 september 2001 in gevoegde zaken C-328/99 en C-399/00, Italië en SIM 2 Multimedia SpA/Commissie.