Betekenis van:
sowieso

sowieso
Bijwoord
  • hoe dan ook
"Dat kan sowieso niet."

Voorbeeldzinnen

  1. Die aanpak sluit sowieso elke financiering vanwege een lidstaat uit.
  2. Volgens de Franse autoriteiten blijft dit niveau sowieso te laag voor de CMN en de moeilijke liquiditeitspositie van de CMN in 2002 is daar het bewijs van.
  3. Een dergelijke vrijwaring bezwaart de verkoper sowieso, ongeacht of die vrijwaring al dan niet als afzonderlijke bepaling in een overeenkomst wordt opgenomen.
  4. De voordelen voor de consumenten zijn immers niet alleen een essentieel onderdeel van het mededingingsbeleid, maar ook de positieve impact van overheidsoptreden en de toename van het welzijn van de consumenten kunnen sowieso onder de definitie van „gemeenschappelijk belang” vallen.
  5. Dit bevestigt dat — op de beperkte aanbetalingen die toentertijd sowieso al waren gedaan en dus niet langer inbaar waren — de rest van de koopprijs pas inbaar was na de levering van de schepen.
  6. De Commissie merkt ook op dat het moeilijk is om een nauwkeurig contrafeitelijk project vast te stellen aangezien er aanvankelijk diverse alternatieven voorhanden waren, waarover sowieso met de projectleider, namelijk RR, had moeten worden onderhandeld.
  7. Verwijzend naar het standpunt van ProsiebenSat.1 in de zaak Berlijn en Brandenburg [62] stelt Duitsland in zijn opmerkingen over de inleiding van de formele onderzoeksprocedure dat de particuliere omroepen overeenkomstig het besluit van de Commissie tot inleiding van de procedure sowieso elk door de steun ontstaan economisch voordeel in de vorm van transmissievergoedingen aan de netexploitant T-Systems zouden doorgeven.
  8. Volgens de informatie van Duitsland kan BayernLB sowieso aanspraak maken op de kapitaalcomponent van de leningen (de borgingsfunctie van het eigen vermogen). In de overeenkomst is vastgelegd dat de deelstaat Beieren met het oog op de sociale bestemming van het eigen vermogen volledige zeggenschap behoudt over het gebruik of de opbrengst ervan.
  9. Het merendeel van de beoordelingen door de belanghebbenden van de criteria voor de invloed op het handelsverkeer en concurrentieverstoring verwijst naar marktomstandigheden ten tijde van het sluiten van de PPA’s en sowieso naar marktomstandigheden voordat Hongarije toetrad tot de Europese Unie.