Betekenis van:
spreadsheet

spreadsheet
Zelfstandig naamwoord
 • een computerprogramma dat waarden kan presenteren in een matrix van rijen en kolommen
"In het softwarepakket is een tekstverwerker en een spreadsheet aanwezig."
spreadsheet
Zelfstandig naamwoord
 • een blad in een computerprogramma dat waarden presenteert in een matrix van rijen en kolommen
"Ik maak mijn financiële berekeningen altijd op een spreadsheet."

Voorbeeldzinnen

 1. De volgende parameters moeten in de spreadsheet worden opgenomen.
 2. computervaardigheden voor het gebruik van elementaire rekenkundige formules in een spreadsheet;
 3. computervaardigheden voor het gebruik van elementaire rekenkundige formules in een spreadsheet;
 4. en (b): Uitsluitend mee te delen tot 1 juli 2005 in de in artikel 5 bedoelde spreadsheet.
 5. De lijst wordt ingediend als spreadsheet waar-mee de voornoemde informatie automatisch kan worden opgezocht of verwerkt.
 6. Halfautomatische beeldmeetsystemen die de gegevens direct downloaden naar een spreadsheet worden aanbevolen, aangezien ze tijd besparen en fouten bij het overschrijven elimineren en de berekeningen kunnen worden geautomatiseerd.
 7. De Autoriteit zal ieder jaar op 1 maart een gepreformatteerde spreadsheet, die gedetailleerde informatie bevat over alle bestaande steunregelingen en afzonderlijke steunmaatregelen, aan de EVA-Staten toezenden.
 8. De EVA-Staten dienen de spreadsheet vóór 30 juni van het desbetreffende jaar in elektronisch formaat aan de Autoriteit terug te zenden.
 9. De lidstaten delen de in punt 14 bedoelde gegevens aan de Commissie mee door toezending van een spreadsheet aan het e-mailadres dat door de Commissie aan de lidstaten zal worden meegedeeld.
 10. De lidstaten delen de in punt 22 bedoelde gegevens aan de Commissie mee door toezending van een spreadsheet aan het e-mailadres dat door de Commissie aan de lidstaten wordt meegedeeld.
 11. Het grootste deel van de informatie in de gepreformatteerde spreadsheet zal door de Autoriteit van tevoren worden ingevuld op basis van de gegevens die zijn verstrekt op het ogenblik waarop de steun is goedgekeurd.
 12. De lidstaten delen de in punt 22 bedoelde gegevens aan de Commissie mee door toezending van een spreadsheet aan het e-mailadres dat door de Commissie aan de lidstaten wordt meegedeeld.
 13. Op verzoek van de Commissie delen de lidstaten de in punt 27 bedoelde gegevens in het in de tabellen II en III bedoelde formaat aan de Commissie mee door toezending van een spreadsheet aan het juiste e-mailadres, dat door de Commissie aan de lidstaten zal worden meegedeeld.
 14. Op verzoek van de Commissie delen de lidstaten de in punt 19 bedoelde gegevens in het in de tabellen II en III bedoelde formaat aan de Commissie mee door toezending van een spreadsheet aan het juiste e-mailadres, dat door de Commissie aan de lidstaten zal worden meegedeeld.
 15. Op verzoek van de Commissie delen de lidstaten de in punt 24 bedoelde gegevens in het in de tabellen II en III bedoelde formaat aan de Commissie mee door toezending van een spreadsheet aan het juiste e-mailadres, dat door de Commissie aan de lidstaten zal worden meegedeeld.