Betekenis van:
stilvallen

stilvallen
Werkwoord
  • tot stilstand komen
"de economie valt stil"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Derhalve wordt voorlopig geconcludeerd dat de instelling van maatregelen betreffende Chinese glasvezels waarschijnlijk niet zal leiden tot het tijdelijk stilvallen van de grondstoffenvoorziening van de verwerkende ondernemingen.
  2. Zij maakten beide bezwaar tegen het eventueel instellen van antidumpingmaatregelen, daar zij van oordeel waren dat dit kon leiden tot het stilvallen van de invoer van het betrokken product uit de VRC.
  3. Samen met de andere eisen waaraan in het kader van de TSI’s moet worden voldaan, zou dit bedrag niet alleen de economische levensvatbaarheid van het project ernstig in het gedrang brengen maar ook de uitvoering daarvan ernstig vertragen of doen stilvallen.
  4. Wat het argument betreft dat bepaalde derde landen nieuwe capaciteiten hebben opgebouwd en hun invoer in de toekomst misschien zullen beperken of zelfs stopzetten en zo meer reservecapaciteiten voor uitvoer naar de Gemeenschap zullen vrijmaken, is er geen enkele aanwijzing dat de snelgroeiende mondiale vraag naar PSV in de nabije toekomst zal stilvallen.