Betekenis van:
stilzwijgen

stilzwijgen
Werkwoord
  • trachten de aandacht niet op iets te laten vallen, moedwillig uit het nieuws houden
"De waarheid is echter altijd stilgezwegen."

Voorbeeldzinnen

  1. Tijdens het voorafgaande onderzoek heeft de Commissie lange tijd het stilzwijgen bewaard.
  2. De overige communautaire producenten, die 23 % vertegenwoordigen van de communautaire productie, bewaarden het stilzwijgen over of stonden neutraal tegenover het starten van het onderhavige onderzoek.
  3. Tenzij het voorzitterschap anders aangeeft, nemen de delegaties niet het woord wanneer zij het eens zijn met een bepaald voorstel; in dat geval wordt stilzwijgen geïnterpreteerd als een beginselakkoord.
  4. Onder die omstandigheden heeft het stilzwijgen van de Commissie een gewettigd vertrouwen gecreëerd ten aanzien van de verenigbaarheid van artikel 39 CA van de CGI met de gemeenschappelijke markt, hetgeen in de weg zou staan aan elk verzoek om terugvordering bij de betrokken ondernemingen.