Betekenis van:
struikelen

struikelen
Werkwoord
  • (bijna) vallen
"over ['een losse veter'/'een uitstekende tegel'] struikelen"
"over de [fietsen/molens/straatmuzikanten] struikelen"

Hyperoniemen

struikelen
Werkwoord
  • problemen hebben met
"over [een affaire] struikelen"
"over je woorden struikelen"

Synoniemen

Hyperoniemen

struikelen
Werkwoord
  • het evenwicht verliezen doordat men met de voet verstrikt raakt
"Er stak een stuk wortelstok uit de grond en hij struikelde daarover."

Voorbeeldzinnen

  1. Risico van uitglijden, struikelen of vallen
  2. De machine moet zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat het niveauverschil tussen de drager en de bedienende stopplaats geen risico voor struikelen oplevert.
  3. Voor vele gevaren kan men onwaarschijnlijke omstandigheden bedenken die tot zeer ernstige gevolgen zouden kunnen leiden, bijvoorbeeld over een kabel struikelen, vallen, het hoofd stoten en hieraan overlijden, ofschoon een minder ernstig gevolg waarschijnlijker is.
  4. De delen van de machine waarop voorzien is dat personen zich moeten verplaatsen of staan, moeten zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat deze personen niet kunnen uitglijden, struikelen of vallen.
  5. In het bijzonder moet ervoor gezorgd worden dat de naad of het hoogteverschil tussen laadvloer en laadbrug of -klep of tussen laadbrug of -klep en vloer van de losplaats niet zo groot is dat de dieren gedwongen worden te springen, dan wel gevaar lopen uit te glijden of te struikelen.”;
  6. Na onderzoek van de norm EN 12312-9:2005 heeft de Commissie geconstateerd dat de norm niet voldoet aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseis in punt 1.5.15 van bijlage I bij Richtlijn 98/37/EG betreffende het risico van uitglijden, struikelen of vallen, in samenhang met de fundamentele gezondheidseis in punt 1.1.2, onder b), van die bijlage betreffende de in het ontwerp van de machine verwerkte veiligheidsbeginselen.
  7. Wanneer er meer dan één trede is, mag elke trede zich niet meer dan 100 mm binnen het vlak van de verticale projectie van de bovenliggende trede bevinden en blijft er buiten het vlak van de verticale projectie van elke trede op de onderliggende trede een vrije ruimte van ten minste 200 mm over (zie bijlage 4, figuur 8); de wellen van alle treden zijn zo ontworpen dat het risico van struikelen minimaal is en zij zijn in een of meer contrasterende kleuren uitgevoerd.