Betekenis van:
stuurgroep

stuurgroep (de ~ | meervoud stuurgroepen)
Zelfstandig naamwoord
 • adviserende commissie, belast met beleidsvoorbereidende werkzaamheden

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Stuurgroep
 2. een stuurgroep,
 3. Iedere stuurgroep ITD bestaat uit:
 4. de stuurgroep van de technology evaluator, en
 5. Iiedere stuurgroep ITD is verantwoordelijk voor:
 6. De stuurgroep op hoog niveau voor het SafeSeaNet-systeem, hierna „de stuurgroep” genoemd, wordt hierbij opgericht.
 7. De stuurgroep vergadert onder voorzitterschap van de adjunct-secretaris-generaal.
 8. De adviesraad staat de stuurgroep en het secretariaat bij.
 9. De stuurgroep op hoog niveau voor het SafeSeaNet
 10. De stuurgroep wordt door een van de wijzen voorgezeten.
 11. Iedere stuurgroep ITD besluit bij gewone meerderheid, waarbij de stemmen worden gewogen volgens de financiële bijdrage aan het ITD van de leden van de stuurgroep.
 12. De door de Commissie aan te wijzen leden van de stuurgroep zijn ambtenaren op hoog niveau.
 13. Iedere stuurgroep ITD komt ten minste eens per drie maanden bijeen.
 14. tot oprichting van een stuurgroep op hoog niveau voor het SafeSeaNet
 15. De raad van bestuur beslist over de samenstelling en de instelling van de Stuurgroep technology evaluator.