Betekenis van:
subcommissie

subcommissie (de ~ | meervoud subcommissies)
Zelfstandig naamwoord
  • commissie als onderdeel van een grotere of ondergeschikt aan een hogere commissie

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Hierbij wordt de commissie bijgestaan door een Subcommissie mensenrechten.
  2. Daarbij wordt de commissie bijgestaan door een Subcommissie veiligheid en defensie;
  3. De toepassing van deze bepalingen moet de afhankelijkheidsrelatie waarborgen tussen een subcommissie en de commissie uit het midden waarvan zij is ingesteld.
  4. Derhalve worden alle gewone leden van een subcommissie gekozen uit de leden die zitting hebben in de commissie door welke zij is ingesteld.
  5. Onverminderd de relevante bepalingen, kunnen de vergaderingen van de subcommissie worden bijgewoond door leden van andere commissies en organen met bevoegdheden op dit terrein.
  6. het internationaal motorrijtuigenverzekeringsbewijs, afgegeven namens een nationaal bureau overeenkomstig aanbeveling nr. 5 van 25 januari 1949 van de subcommissie voor het wegvervoer van het Comité voor binnenlands vervoer van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties; 6. „verzekeringsonderneming”
  7. de overeenkomstig aanbeveling nr. 5 van 25 januari 1949 van de subcommissie voor het wegvervoer van het Comité voor binnenlands vervoer van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties opgerichte beroepsorganisatie, waarbij verzekeringsondernemingen zijn aangesloten die in een staat zijn toegelaten tot de uitoefening van de verzekeringsbranche „wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen”; 4.