Betekenis van:
suggereren

suggereren
Werkwoord
 • beweren, de suggestie wekken
"Diverse onderzoeken suggereren dat er meer aan de hand is."
suggereren
Werkwoord
 • voorstellen; een suggestie doen; een tip of alternatieve methode geven
"Als dat niet lukt, suggereer ik terug te gaan naar de winkel."
suggereren
Werkwoord
 • aanvoeren; voorstellen
"een bepaalde kleur suggereren"
"iemand suggereren een dag vrij te nemen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Er worden geen vermeldingen gebruikt die de volgende kenmerken suggereren:
 2. stellen, suggereren of impliceren dat een evenwichtige, gevarieerde voeding in het algemeen geen toereikende hoeveelheden nutriënten kan bieden.
 3. Vtesse lijkt hiermee te suggereren dat dit aantoont dat het netwerk van BT volgens de ontvangsten-en-uitgavenmethode wordt ondergewaardeerd.
 4. Het is verboden op de verpakking of door enige andere mededeling te beweren of te suggereren dat het product een antimicrobiële werking heeft.
 5. Bovendien suggereren de dalende marges van de partijen vóór de concentratie dat er weinig ruimte is voor prijsverhogingen na de concentratie.
 6. Deze klachten werden nagetrokken en er werd inderdaad geconcludeerd dat de tijdens de controle ter plaatse overgelegde exportfacturen waren gemanipuleerd om een aanzienlijk hogere exportprijs te suggereren.
 7. Volgens HP zijn er indicaties van parallelle handel en arbitrage in de servermarkt die suggereren dat een nauwere definitie van de geografische markt niet van toepassing zou zijn.
 8. Dit argument lijkt te suggereren dat bij een antidumpingprocedure altijd van een geringere gegevensbasis moet worden uitgegaan dan bij een antisubsidieprocedure.
 9. Het is verboden op de verpakking of door enige andere mededeling te beweren of suggereren dat het handafwasmiddel een antimicrobiële werking heeft.
 10. Gegevens van BE suggereren dat de daadwerkelijke kosten van Dungeness B hoger liggen dan door Powergen was geraamd, met name wat betreft exploitatie- en onderhoudskosten.
 11. De Belgische autoriteiten lijken te suggereren dat de Stad er uiteindelijk voor koos gratis garanties voor leningen te verstrekken als alternatief voor het verder uitbetalen van de jaarlijkse termijnen van het startkapitaal.
 12. Voorts suggereren de Zweedse autoriteiten in hun brief van 9 november 2004 dat het voor ongeveer 1500 vissers wellicht nog steeds voordeliger zou zijn een aftrek van de daadwerkelijke kosten aan te vragen, zoals aangegeven in punt 10.
 13. Hoewel deze verklaring lijkt te suggereren dat KLM slechts in kleine mate actief is op deze markt, wordt geen bijkomende informatie over KLM gegeven, behalve de statistische informatie in het aanhangsel bij de SH&E-studie.
 14. Artikel 2, lid 3, van het ontwerpdecreet, gelezen in samenhang met bijlage 4, lijkt met name te suggereren dat andere stoffen dan die opgenomen in de lijst niet bij de vervaardiging van voedingssupplementen mogen worden gebruikt.
 15. door aan het diervoeder effecten of kenmerken toe te schrijven die het niet bezit, of door te suggereren dat het bijzondere kenmerken vertoont, hoewel alle soortgelijke diervoeders dezelfde kenmerken bezitten; of