Betekenis van:
suspensie

suspensie
Zelfstandig naamwoord
 • een heterogeen mengsel van een vloeistof met daarin fijn verdeelde stofdeeltjes

Voorbeeldzinnen

 1. Initiële suspensie
 2. De suspensie wordt gefiltreerd.
 3. Stoffen in suspensie.
 4. Stoffen in suspensie
 5. pH van een 1 %-suspensie
 6. Suspensie van apocaroteenzuurester (ongeveer 20 %).
 7. pH van een 3 %-suspensie
 8. massa van de suspensie (g)
 9. Afzetting uit suspensie en legeringen
 10. Katalysatorpoeder in waterige suspensie, bevattende:
 11. pH van een 1 %-suspensie in water
 12. Suspendeerbaarheid en stabiliteit van de suspensie
 13. P zuiverheid (gehalte) van de suspensie (%)
 14. Monstervoorbehandeling en voorbereiding van de initiële suspensie
 15. pH van een 10 %-suspensie in water