Betekenis van:
syndroom

syndroom (het ~ | meervoud syndromen)
Zelfstandig naamwoord
 • verzamelde symptomen v.e. ziekte
"premenstrueel syndroom"
"het syndroom van [Down]"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. nefrotisch syndroom,
 2. Epizoötisch ulceratief syndroom
 3. Ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS)
 4. „Ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS)”;
 5. Besmetting met het taura-syndroom-virus
 6. (1)(4)[Eisen voor vectorsoorten voor het epizoötisch ulceratief syndroom (EUS), epizoötische hematopoëtische necrose (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, taura-syndroom en/of yellow-head-ziekte
 7. Virussen die een hemorragische koorts met pulmonair en renaal syndroom veroorzaken (Seoul, Dobrava, Puumala, Sin Nombre);
 8. (3)(4)[Voorschriften voor soorten die vatbaar zijn voor epizoötisch ulceratief syndroom (EUS), epizoötische hematopoëtische necrose (EHN), besmetting met het taura- syndroom-virus en besmetting met het yellow-head-virus
 9. (1)(2)(3))[Eisen voor soorten die gevoelig zijn voor het epizoötisch ulceratief syndroom (EUS), epizoötische hematopoëtische necrose (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, taura-syndroom en/of yellow-head-ziekte
 10. (1)(2)(3)(4)[Eisen voor soorten die vatbaar zijn voor het epizoötisch ulceratief syndroom (EUS), epizoötische hematopoëtische necrose (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, taura-syndroom en/of yellow-head-ziekte
 11. Het ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS) is in 2003 voor het eerst gesignaleerd en wordt sindsdien als een mogelijke ernstige bedreiging voor de volksgezondheid beschouwd.
 12. Bij kattenvoer mag bij het bijzondere voedingsdoel bovendien worden vermeld: „Aandoening van de lage urinewegen bij katten” of „Felien urologisch syndroom — FUS”.
 13. In bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG zijn epizoötische hematopoëtische necrose, epizoötisch ulceratief syndroom, besmetting met Bonamia exitiosa, besmetting met Bonamia ostreae, besmetting met Marteilia refringens, besmetting met Microcytos mackini, besmetting met Perkinsus marinus, Koiherpesvirus, besmetting met het taura-syndroom-virus, besmetting met het wittevlekkenvirus en besmetting met het yellow-head-virus ook als aangifteplichtige ziekten aangemerkt.
 14. De bijlagen bij Beschikking nr. 2119/98/EG en Beschikking 2000/96/EG moeten derhalve worden gewijzigd om het ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS), aviaire influenza bij mensen en besmetting met het West-Nijlvirus daarin op te nemen.
 15. de hierboven bedoelde aquacultuurdieren afkomstig zijn van een gebied waarvoor ziektebestrijdingsmaatregelen gelden in verband met (1)[Epizoötisch ulceratief syndroom (EUS)] (1)[Epizoötische hematopoëtische necrose (EHN)] (1)[Virale hemorragische septikemie (VHS)] (1)[Infectieuze hematopoëtische necrose (IHN)] (1)[Infectieuze zalmanemie (ISA)] (1)[Koi-herpesvirus (KHV)] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[taura-syndroom] (1)[yellow-head-ziekte] (1)[wittevlekkenvirus] (1)(4)[de volgende nieuwe ziekte: …]