Betekenis van:
tanken

tanken
Werkwoord
 • het brandstofreservoir vullen
tanken
Werkwoord
 • veel drinken

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Tanken
 2. de emissies die optreden bij het tanken van benzineauto’s aan pompstations te verminderen;
 3. Alleen zij die zuivere biodiesel tanken of als brandstof gebruiken, komen voor dit voordeel in aanmerking.
 4. Hoeveelheid brandstof in de brandstoftanks van het luchtvaartuig na het tanken voor de vlucht - hoeveelheid brandstof in de brandstoftanks van het luchtvaartuig na het tanken voor de volgende vlucht + hoeveelheid getankte brandstof voor die volgende vlucht.
 5. Bijgevolg is er geen objectieve rechtvaardiging voor de verschillende behandeling van wegvervoerders die tanken in Duitsland en vervoerders die buiten Duitsland tanken aangezien beide groepen zich objectief in dezelfde situatie bevinden.
 6. indien brandstofdampen binnen het vliegtuig worden geconstateerd, of enig ander risico optreedt tijdens het bijtanken/leegpompen, dient onmiddellijk met tanken/pompen te worden gestopt;
 7. indien brandstofdampen binnen het vliegtuig worden geconstateerd, of enig ander risico optreedt tijdens het bijtanken/leegpompen, dient onmiddellijk met tanken/pompen te worden gestopt;
 8. reëel brandstofverbruik voor een vlucht (ton) = hoeveelheid brandstof in de brandstoftanks van het vliegtuig na het tanken voor de vlucht (ton) – hoeveelheid brandstof in de brandstoftanks van het vliegtuig na het tanken voor de volgende vlucht (ton) + hoeveelheid getankte brandstof voor die volgende vlucht (ton)
 9. De actieradius van voertuigen met methaan bedraagt 300 km; daarom moet het tanken van methaan noodzakelijkerwijs gebeuren bij verkooppunten die bereikbaar zijn tijdens de openingstijden (de Italiaanse wetgeving staat zelfbediening niet toe).
 10. Tenzij meetsystemen aan boord van het vliegtuig kunnen worden gebruikt, is de reële dichtheid die welke door de leverancier bij het tanken van de brandstof wordt gemeten en op de brandstoffactuur of leveringsnota wordt geregistreerd.
 11. Het voordeel van dit criterium is dat het inzicht geeft in de variatie in de afstand die eigenaren van motorvoertuigen welke zwavelvrije brandstof nodig hebben, moeten afleggen om binnen het nationale grondgebied brandstof voor hun motorvoertuig te tanken.
 12. Het is ook van belang de verplichtingen van de fabrikanten vast te leggen in verband met het nemen van passende maatregelen om het tanken van verkeerde brandstof in waterstofvoertuigen te voorkomen.
 13. Er moeten maatregelen worden genomen om het tanken van verkeerde brandstof in het voertuig en waterstoflekkage tijdens het bijvullen te voorkomen en te garanderen dat uitneembare waterstofopslagsystemen veilig kunnen worden verwijderd.
 14. Als deze informatie niet beschikbaar is, wordt de reële dichtheid bepaald op basis van de brandstoftemperatuur tijdens het tanken zoals meegedeeld door de brandstofleverancier of vastgesteld voor het luchtvaartterrein waar de brandstof wordt getankt, met gebruikmaking van standaard-dichtheid/temperatuur-correlatietabellen.
 15. tijdens het tanken/pompen met passagiers aan boord dient één gekwalificeerd persoon op een vastgestelde plaats te blijven. deze gekwalificeerde persoon dient in staat te zijn de noodprocedures met betrekking tot brandbeveiliging en –bestrijding toe te passen, de communicatie te verzorgen en een ontruiming te initiëren en in goede banen te leiden;