Betekenis van:
tegenmaatregel

tegenmaatregel (de ~ | meervoud tegenmaatregelen)
Zelfstandig naamwoord
  • maatregel in reactie op een andere; daad als vergelding; actie als bestraffing; maatregel als bestraffing; actie om iemand terug te straffen
"tegenmaatregelen nemen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Indien ten aanzien van een ingevoerd product enigerlei tegenmaatregel wordt genomen na beroep te hebben gedaan op de procedures inzake geschillenbeslechting van de Subsidieovereenkomst en die maatregel van dien aard is dat deze de door subsidiëring veroorzaakte schade wegneemt, wordt het compenserende recht dat voor dat product is ingesteld, onverwijld, naar gelang van het geval, geschorst of ingetrokken.