Betekenis van:
tegenvoorstel

tegenvoorstel (het ~ | meervoud tegenvoorstellen)
Zelfstandig naamwoord
 • voorstel als reactie op ander
"een tegenvoorstel doen"
"met een tegenvoorstel komen"

Hyperoniemen

tegenvoorstel
Zelfstandig naamwoord
 • een voorstel als antwoord op een voorafgaand voorstel
"Ik ben momenteel een tegenvoorstel aan het indienen."

Voorbeeldzinnen

 1. TEGENVOORSTEL INZAKE TOESTEMMING OM HET LUCHTRUIM TE DOORKRUISEN
 2. Het tegenvoorstel moet een nieuw vliegniveau en/of nieuwe vliegroute omvatten.
 3. De eenheid die het tegenvoorstel indient, wordt in kennis gesteld van de voltooiing van het proces van een tegenvoorstel inzake toestemming om het luchtruim te doorkruisen, met inbegrip van de bevestiging van de eenheid die het oorspronkelijke verzoek heeft ingediend.
 4. Het proces van een tegenvoorstel inzake toestemming om het luchtruim te doorkruisen moet aansluiten bij de voorafgaande gecoördineerde vlucht.
 5. Het proces van een tegenvoorstel inzake toestemming om het luchtruim te doorkruisen heeft betrekking op minstens de volgende informatie:
 6. Het operationele antwoord op een tegenvoorstel inzake toestemming om het luchtruim te doorkruisen is een aanvaarding of een afwijzing.
 7. een tegenvoorstel met alternatieve route/luchtruimgegevens voor het doorkruisen van het luchtruim, zoals genoemd in punt 6, of
 8. Indien binnen de bilateraal overeengekomen termijn geen operationeel antwoord is ontvangen, wordt een waarschuwing getoond op het desbetreffende werkstation binnen de eenheid die het tegenvoorstel doet.
 9. De informatie betreffende het tegenvoorstel inzake toestemming om het luchtruim te doorkruisen wordt kenbaar gemaakt aan het desbetreffende werkstation in de eenheid die het oorspronkelijke verzoek heeft ingediend.
 10. Als de voltooiing van het proces van een tegenvoorstel inzake toestemming om het luchtruim te doorkruisen niet wordt bevestigd, met inachtneming van de toepasselijke eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening, wordt een waarschuwing getoond op het desbetreffende werkstation binnen de eenheid die het tegenvoorstel doet.
 11. De bevestiging van de succesvolle verwerking van de informatie betreffende het tegenvoorstel inzake toestemming om het luchtruim te doorkruisen in de eenheid die het oorspronkelijke verzoek heeft ingediend, wordt gevolgd door een operationeel antwoord van de eenheid die het oorspronkelijke verzoek heeft ingediend.
 12. Wanneer eenheden voor luchtverkeersdiensten en militaire luchtverkeersleidingseenheden tussen hun in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde systemen de processen inzake de aanmelding van het voornemen om het luchtruim te doorkruisen, het verzoek om toestemming tot doorkruisen, het tegenvoorstel inzake toestemming tot doorkruisen of de annulering van het doorkruisen verrichten, zien de lidstaten erop toe dat deze systemen voldoen aan de in bijlage I, delen A en C, genoemde eisen inzake interoperabiliteit en prestaties.