Betekenis van:
terugsturen

terugsturen
Werkwoord
 • iets (of iemand) weer naar de plaats doen vertrekken waar het vandaan kwam
"Hij werd aan de grens teruggestuurd omdat zijn visum niet in orde was."

Voorbeeldzinnen

 1. Terugsturen van zendingen
 2. De bevoegde autoriteit staat terugsturen van zendingen alleen toe indien:
 3. internetgebruik voor het terugsturen van ingevulde formulieren naar overheidsdiensten in het vorige kalenderjaar;
 4. De bevoegde autoriteiten staan het terugsturen van zendingen alleen toe indien:
 5. internetgebruik in het vorige kalenderjaar voor het elektronisch terugsturen van ingevulde formulieren naar overheidsdiensten;
 6. internetgebruik voor het terugsturen van ingevulde formulieren naar overheidsdiensten in 2005;
 7. inbeslagneming gevolgd door vernietiging of terugsturen van zendingen uit derde landen;
 8. internetgebruik voor het terugsturen van ingevulde formulieren naar overheidsdiensten in het vorige kalenderjaar;
 9. In de eerste twee gevallen moet hij dit formulier terugsturen aan het bevoegde orgaan van het uitzendende land.
 10. belemmeringen voor internethandel: onvoldoende vertrouwen wat betreft de ontvangst of het terugsturen van goederen, bezorgdheid over klacht en verhaalmogelijkheden;
 11. In de eerste twee gevallen moet de werkgever dit formulier terugsturen aan het bevoegde orgaan van het uitzendende land.
 12. De Commissie (Eurostat) geeft de resultaten van deze opstelling door aan de nationale statistische diensten, die de gegevensreeksen terugsturen met de gecorrigeerde en aangevulde informatie, inclusief vertrouwelijkheidsvlaggen.
 13. De MQBP moet het ingevulde aanvraagformulier binnen vijftien dagen na de laatste dag van de maand waarvoor subsidie wordt aangevraagd naar het MDA terugsturen.
 14. De Commissie (Eurostat) geeft de resultaten van deze integratie door aan de nationale statistische diensten, die de gegevensreeksen terugsturen met de gecorrigeerde en aangevulde informatie, inclusief vertrouwelijkheidsvlaggen.
 15. Indien na het verstrijken van de termijn van zestig dagen het terugsturen niet heeft plaatsgevonden, wordt de zending vernietigd, behoudens in geval van vertraging met een geldige reden.