Betekenis van:
terugverwijzen

terugverwijzen
Werkwoord
  • verwijzen naar iets dat eerder vermeld is

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Alvorens een beschikking vast te stellen, kan de Raad van bestuur het voorstel terugverwijzen naar het Aanbestedingscomité voor verdere uitleg of voor heroverweging.
  2. De kamer van beroep kan elke bevoegdheid uitoefenen die binnen de competentie van het Agentschap valt, dan wel de zaak terugverwijzen naar het bevoegde orgaan van het Agentschap.
  3. Worden méér dan 20 wijzigingsvoorstellen ingediend met betrekking tot een zelfde document, dan kan het bureau of de voltallige vergadering dat document terugverwijzen naar de commissie om opnieuw te worden behandeld.
  4. De raad van beroep kan overeenkomstig dit artikel elke bevoegdheid uitoefenen die binnen de bevoegdheid van het agentschap valt, dan wel de zaak terugverwijzen naar het bevoegde orgaan van het agentschap.
  5. Indien een advies tijdens een zitting geen meerderheid van stemmen behaalt, kan de voorzitter van het Comité met instemming van de voltallige vergadering het advies voor herbestudering naar de bevoegde gespecialiseerde afdeling terugverwijzen, dan wel een algemeen rapporteur aanwijzen die tijdens dezelfde of een volgende zitting een nieuw ontwerpadvies voorlegt.”.
  6. Indien een advies tijdens een zitting geen meerderheid van stemmen behaalt, kan de voorzitter van het Comité met instemming van de voltallige vergadering het advies voor herbestudering naar de bevoegde gespecialiseerde afdeling terugverwijzen, dan wel een algemeen rapporteur aanwijzen die tijdens dezelfde of een volgende zitting een nieuw ontwerp-advies voorlegt.
  7. Indien een tekst tijdens een zitting geen meerderheid van stemmen behaalt, kan de voorzitter van het Comité met instemming van de voltallige vergadering die tekst voor herbestudering naar de bevoegde afdeling terugverwijzen, dan wel een algemeen rapporteur aanwijzen die tijdens dezelfde of een volgende zitting een nieuwe ontwerptekst voorlegt.