Betekenis van:
toejuichen

toejuichen
Werkwoord
  • met gejuich begroeten
"De aanwezigen fans juichten hun winnaar toe."
toejuichen
Werkwoord
  • toejuichen; iemand toeroepen
"een kampioen toejuichen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. De Verenigde Staten van Amerika hebben de Commissie op de hoogte gebracht dat zij de verlenging van de overeenkomst met een nieuwe periode van vijf jaar zouden toejuichen.
  2. Erkenning — Diversiteit en gelijkheid vergemakkelijken en toejuichen — Tijdens het Europees Jaar zal de aandacht worden gevestigd op de positieve bijdrage die mensen, ongeacht geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, kunnen leveren tot de samenleving als geheel, in het bijzonder door de voordelen van diversiteit te benadrukken.
  3. in het licht van de toegenomen dreiging van nucleaire proliferatie en terrorisme steun verlenen aan het initiatief van de G-8 voor een mondiaal partnerschap alsmede aan het optreden van de IAEA en andere multilaterale mechanismen, zoals het initiatief tot beveiliging tegen proliferatie, het wereldwijde initiatief ter bestrijding van nucleair terrorisme en het wereldwijde initiatief tot dreigingsvermindering; de beveiligingsdoelstellingen van de Top inzake wereldwijde nucleaire beveiliging toejuichen;
  4. erop wijzen, zonder voorbij te gaan aan de nucleaire ontwapening sinds het einde van de koude oorlog, dat de kernwapenarsenalen in het kader van de systematische en geleidelijke nucleaire ontwapeningsinspanningen uit hoofde van artikel VI, globaal moeten worden verminderd, en in dat verband toejuichen dat het Verdrag van Moskou in 2002 is bekrachtigd door de Russische Federatie en de Verenigde Staten van Amerika, maar onderstrepen dat zij hun arsenalen nog verder moeten verkleinen;
  5. in afwachting van de inwerkingtreding van het FMCT, alle betrokken staten oproepen een onmiddellijk moratorium op de vervaardiging van splijtbare materialen voor kernwapens of andere nucleaire explosiemiddelen af te kondigen en na te leven, en de voor de vervaardiging van splijtbare materialen voor kernwapens bestemde installaties te ontmantelen of om te bouwen voor uitsluitend niet-explosief gebruik; het optreden toejuichen van die van de vijf kernwapenstaten, met name binnen de Europese Unie, die de desbetreffende moratoria hebben afgekondigd en de bedoelde installaties hebben ontmanteld;