Betekenis van:
toenemend

toenemend
 • Trapsgewijze luider worden.
toenemend
 • Toeneming of groei door cumulatie van achtereenvolgende bijvoegsels.

Voorbeeldzinnen

 1. Altijd hoger", "Steeds toenemend in toonsterkte
 2. Toenemend gebruik van elektronische media (internet, cd-rom, enz.).
 3. toenemend gebruik van elektronische media (internet, CD-ROM, enz.).
 4. Tijdens deze periode zullen de gegevens op een toenemend anonieme manier worden opgeslagen, als volgt:
 5. Daarnaast is antimicrobiële resistentie van uit levensmiddelen geïsoleerde zoönotische bacteriën een toenemend volksgezondheidsprobleem.
 6. In alle overige gevallen is het tarief progressief en omvat het een toenemend voordeel voor Alcoa [112].
 7. Voordat Euro 5 [28] in 2009 in werking treedt, zal naar verwachting een toenemend aantal dieselvoertuigen al met een DPF zijn uitgerust.
 8. Voor werknemers worden loopbanen complexer, omdat de arbeidspatronen diverser en onregelmatiger worden en een toenemend aantal transities gedurende de levensloop moet worden opgevangen.
 9. Er is echter een zeer aanzienlijk (en snel toenemend) aandeel van deze printprocessen, die momenteel niet op een efficiënte en milieuvriendelijke wijze kunnen worden ontinkt [5].
 10. Bijgevolg is er een toenemend productietekort in de Europese Unie, terwijl aan de vraag in toenemende mate wordt voldaan door invoer vanuit derde landen.
 11. Tekenend voor een bedrijf in moeilijkheden zijn gewoonlijk: toenemend verlies, afnemende omzet, groeiende inventarissen, buitensporige capaciteit, dalende cashflow, oplopende schulden, groeiende rentelast en dalende of nihil netto activa.
 12. Blijkens de beschikbare productiestatistieken wordt in die landen een toenemend deel van de melkproductie geleverd en een afnemend deel rechtstreeks verkocht.
 13. Het toenemend volume van het wegvervoer in de Unie in samenhang met de groei van de Europese economie en de mobiliteitseisen van de burgers, is de primaire oorzaak van toenemende congestie van het wegennet en toenemend energieverbruik, evenals een bron van milieu- en sociale problemen.
 14. Een toenemend aantal EU-lidstaten en landen buiten Europa heeft recentelijk melding gemaakt van de besmetting van mensen met het West-Nijlvirus, wat een ernstig risico voor de volksgezondheid vormt.
 15. De bescherming van de gezondheid van gewassen is een wezenlijke factor van de veiligheid van de voedselketen en de recente ontwikkelingen vereisen een toenemend aantal wetenschappelijke evaluaties van de fytosanitaire risico's.