Betekenis van:
toevlucht

toevlucht (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • iemand op je altijd kunt rekenen; iem. op wie men vertrouwen kan; iets dat bescherming biedt
"zijn toevlucht nemen tot iets"
"een toevlucht tot [iemand/iets]"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Wanneer alleen maar de dood overblijft, is de laatste toevlucht om voor voedsel te bedelen.
 2. De gebruikte methoden om stress te verwerken zijn verschillend van man tot vrouw: mannen zoeken hun toevlucht hoofdzakelijk in alcohol, terwijl vrouwen hun stress verwerken door te chatten.
 3. Om de investering te starten, in afwachting van toekenning van de steun, had zij haar toevlucht genomen tot kortlopende bankkredieten.
 4. Bedrijven die, zoals EDF, hun toevlucht tot obligatieleningen nemen, vragen onafhankelijke rating-kantoren regelmatig hun insolventierisico te beoordelen.
 5. Daarom is toevlucht tot een andere redelijke grondslag gezocht voor de berekening van de normale waarde overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder a), van de basisverordening.
 6. Als het doel is om in de hele Europese Unie tot één vennootschapsbelastingniveau te komen, moet de Commissie haar toevlucht nemen tot belastingharmonisatiemaatregelen.
 7. Met de toename van de interbancaire betalingssystemen is de toevlucht tot de nationale schatkist voor inkomende en uitgaande betalingen sterk afgenomen” [93].
 8. Daarnaast nam China volgens de beschikbare informatie zijn toevlucht tot ingevoerde grondstoffen: zo worden er momenteel aanzienlijke hoeveelheden cokeskool uit Australië ingevoerd.
 9. Men neemt zijn toevlucht tot SIV’s omdat ze geen invloed hebben op de balans en door de banken niet hoeven te worden geconsolideerd.
 10. In tegenstelling tot niet-boombewonende laboratoriumdieren is de vluchtrespons van primaten ten aanzien van grondbewonende roofdieren niet horizontaal maar verticaal gericht; zelfs de minst tot klimmen geneigde soorten zoeken dan hun toevlucht in bomen of op rotspartijen.
 11. Hopend op een betere oogst in het jaar daarop, namen vele door de droogte getroffen Cypriotische landbouwers hun toevlucht tot leningen voor de aankoop van agrarische productiemiddelen, waardoor zij in de impasse van jaar na jaar opgestapelde schulden belandden.
 12. Met het oog hierop moet de bank haar toevlucht nemen tot de afbouw van de risicoposities en de verkoop van vermogensbestanddelen om haar ratio van het kernvermogen te verhogen.
 13. Doordat de werknemers van OTE voor het leven benoemd zijn, een situatie die stamt uit de tijd dat OTE een monopoliepositie had, kon OTE niet eenzijdig personeel ontslaan, maar moest het zijn toevlucht nemen tot vrijwillige afvloeiingen.
 14. Een neerwaartse bijstelling van de eigenvermogenvereisten door vermindering van de risicodragende activa zou een nadelig effect hebben op de toekomstige productiviteit van de bank [39]. Daarnaast zou een toevlucht tot vreemd vermogen vergelijkbaar zijn met een gedeeltelijke verkoop van de bank [40].
 15. er nota van nemen dat de staten die partij zijn bij het NPV, overeenkomstig artikel IV van het NPV, toevlucht kunnen nemen tot kernenergie voor vreedzame doeleinden, onder andere op het gebied van de opwekking van elektrische energie, de industrie, de gezondheid en de landbouw;