Betekenis van:
troposfeer

troposfeer (de ~)
Zelfstandig naamwoord
  • laag in dampkring onder de stratosfeer
"(de hoeveelheid ozon) in de troposfeer"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. de concentraties van sulfurylfluoride in de lucht in de verre troposfeer moeten worden gemonitord.
  2. De concentraties van sulfurylfluoride in de lucht in de verre troposfeer moeten worden gemonitord.
  3. De aantoonbaarheidsgrens voor deze analyse mag niet hoger zijn dan 0,5 ppt (dit komt overeen met 2,1 ng sulfurylfluoride/m3 lucht in de troposfeer).”
  4. Daarnaast dient er een continue monitoring van sulfurylfluoride in de lucht in de verre troposfeer te worden vereist en dient er te worden vereist dat de resultaten van deze monitoring periodiek aan de Commissie worden gerapporteerd.
  5. „lucht”: de buitenlucht in de troposfeer, met uitsluiting van plaatsen als gedefinieerd in Richtlijn 89/654/EEG [20] waarop bepalingen betreffende gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats van toepassing zijn en waartoe leden van het publiek gewoonlijk geen toegang hebben;