Betekenis van:
uiteenlopen

uiteenlopen
Werkwoord
 • verschillend zijn
"Hij legt uit dat de levensopvattingen van de Han-Chinezen en Tibetanen altijd ver uiteengelopen hebben."
uiteenlopen
Werkwoord
 • zich in verschillende richting bewegen
"Beider standpunten waren echter te veel uiteengelopen."
uiteenlopen
Werkwoord
 • uiteenwijken; verschillen
"sterk uiteenlopen"
"uiteenlopende meningen/kunstvoorwerpen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De vorm van de steun kan uiteenlopen.
 2. De klinische verschijnselen kunnen sterk uiteenlopen, net als bij pluimvee, van nauwelijks waarneembaar tot ernstige ziekteverschijnselen met een hoge sterfte.
 3. Het stikstofgehalte (N) is het belangrijkste kenmerk van het product en kan van 28 % tot 32 % uiteenlopen.
 4. De maatregelen en inspanningen om de milieudoelstellingen van de richtlijn te halen, kunnen derhalve van streek tot streek uiteenlopen.
 5. wanneer het standpunt van de ter zake van begroting bevoegde commissie en het Bureau ver uiteenlopen, wordt een overlegfase ingelast.
 6. Dit bedrag kan in beginsel worden vastgesteld op 25 miljoen EUR, maar kan van sector tot sector uiteenlopen.
 7. De meting is ongeldig als de geregistreerde waarden al te sterk uiteenlopen (zie punt 2.3.2 van deze bijlage).
 8. Dit moet de Commissie echter als geheel beoordelen. De juridische kwalificatie van beide maatregelen kan daarom niet uiteenlopen.
 9. Zoals in overweging 175 is uitgelegd, beschikt de Commissie echter over bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de productiekosten per PCN aanzienlijk uiteenlopen.
 10. De projecten kunnen uiteenlopen van gerichte onderzoeksacties van kleine of middelgrote omvang tot grootschalige integrerende projecten voor het bereiken van een bepaalde doelstelling.
 11. De projecten kunnen uiteenlopen van gerichte onderzoeksacties van kleine of middelgrote omvang tot grootschalige integrerende projecten waarbij voor het bereiken van een bepaalde doelstelling omvangrijke middelen worden ingezet.
 12. De prijzen van ovoalbumine komen in beginsel tot stand op basis van de eierprijzen, welke in de Gemeenschap en op de wereldmarkt uiteenlopen.
 13. Ten slotte zij opgemerkt dat, zelfs als deze in het voorlopige stadium vastgestelde tendensen niet steeds precies dezelfde ontwikkeling volgen, zij evenmin sterk uiteenlopen.
 14. Uit deze berekeningen blijkt dat de Indiase uitvoer naar derde landen nog steeds wordt gedumpt en dat de marges uiteenlopen van 53,4 % tot 222,2 %.
 15. De beschikking omschrijft het downstream-gedeelte van de markt als van nationale omvang, aangezien de marktaandelen van de GDS-aanbieders per lidstaat aanzienlijk uiteenlopen.