Betekenis van:
uiteenzetting

uiteenzetting (de ~ | meervoud uiteenzettingen)
Zelfstandig naamwoord
 • verklaring v.e. zaak; uiteenzetting; uiteenzetting
"een uiteenzetting geven/houden (over)"
"een mondelinge uiteenzetting"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. een beknopte uiteenzetting van de feiten;
 2. een uiteenzetting van de mogelijke gevolgen (gekneld raken);
 3. een jaarlijkse uiteenzetting over de uitvoering van het programma;
 4. een uiteenzetting van het onderwerp van het verzoek;
 5. uiteenzetting van de gedragslijnen ten aanzien van wrong-way riskposities;
 6. Verlening van het woord en onderwerp van de uiteenzetting
 7. Artikel 141 Verlening van het woord en onderwerp van de uiteenzetting
 8. uiteenzetting van de gedragslijnen voor het aantrekken van zekerheden en het vormen van kredietreserves;
 9. een uiteenzetting van de feiten waaruit blijkt dat hij aan de specifieke eisen voldoet;
 10. een uiteenzetting van de doelstellingen van de kredietinstelling met betrekking tot haar securitisatieactiviteiten;
 11. II. Gedetailleerde uiteenzetting van de inspectie en/of het inspectieverslag van de havenstaatcontrole
 12. In het handboek voor opleiding moet een uitgebreide uiteenzetting worden gegeven van:
 13. een uiteenzetting van het openbaar belang waarop het verzoek berust, en een omstandige uiteenzetting van de feiten, bewijzen en argumenten, die tot staving van het gestelde openbaar belang worden aangevoerd;
 14. een uiteenzetting van de grond van het bezwaar, als bedoeld in artikel 59, lid 3, van de basisverordening, en een omstandige uiteenzetting van de feiten, bewijzen en argumenten, die tot staving van het bezwaar worden aangevoerd.
 15. Bijlage V, hoofdstuk III, van Verordening (EG) nr. 1774/2002 bevat een uiteenzetting van de verwerkingsmethoden voor dierlijke bijproducten.