Betekenis van:
uiteraard

uiteraard
Bijwoord
 • uit de aard van de zaak voortspruitend
"Dat is uiteraard een belangrijke zaak."

Voorbeeldzinnen

 1. Dit geldt uiteraard ook voor besluiten tot wijziging daarvan.
 2. Dit had uiteraard negatieve gevolgen voor zijn algemene rentabiliteit.
 3. Al deze verwondingen samen zijn uiteraard heel ernstig.
 4. Dit artikel is uiteraard niet van toepassing op de PPA’s.
 5. Uiteraard is de verstrekte informatie geldig vanaf de einddatum.
 6. De uitoefening van de bevoegdheid van de Gemeenschap is uiteraard aanhoudend in ontwikkeling.
 7. Uiteraard kan dit uitvoerbeperkingsbeleid zeer snel veranderen, maar hiertoe bestaat in de nabije toekomst geen aanleiding.
 8. Deze conclusies waren uiteraard gebaseerd op de informatie waarover de Commissie op dat moment beschikte.
 9. Deze specifieke voorschriften moeten echter uiteraard gelden voor alle goederen waarop de verordening van toepassing is.
 10. De begrotingswet van 2007 werd uiteraard niet vermeld in het besluit tot inleiding van de procedure.
 11. Uiteraard zijn de afwijkingen van artikel 87, lid 3, onder b) en d), evenmin van toepassing.
 12. Uiteraard spelen in deze bevindingen de bijzondere bodemsituatie en klimaatomstandigheden in Zweden mee.
 13. De afwijking van artikel 87, lid 3, onder b), is uiteraard niet van toepassing.
 14. Uiteraard zijn de afwijkingen van artikel 87, lid 3, onder b) en d) evenmin van toepassing.
 15. Uiteraard spelen in deze bevindingen de bijzondere bodemsituatie en klimaatomstandigheden in Oostenrijk mee.