Betekenis van:
uitermate

uitermate
Bijwoord
 • in hoge mate
"Hij is uitermate bang voor vleermuizen."

Voorbeeldzinnen

 1. Wegens de terugkoppelingen is zo'n proces uitermate verstrengeld.
 2. De koersen van deze grondstoffen waren uitermate wisselvallig.
 3. Bovendien is de verstrekking van statistieken voor administratieve EU-doeleinden uitermate belangrijk.
 4. Een communautaire actie lijkt uitermate gerechtvaardigd, omdat de lidstaten deze problemen niet alleen optredend kunnen aanpakken.
 5. Programma's voor plattelandsontwikkeling kunnen een uitermate belangrijke bijdrage leveren tot de aantrekkelijkheid van rurale gebieden.
 6. Actualisering van het productimago met zijn lange geschiedenis en zijn uitermate belangrijke culturele dimensie.
 7. De Commissie is van oordeel dat deze prognose uitermate optimistisch is voor een onlangs geliberaliseerde, gereguleerde en volwassen sector.
 8. De verslechtering van de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap was uitermate onverwacht en deed zich voornamelijk in het onderzoektijdvak voor.
 9. De wijnbouwsector is immers uitermate open voor concurrentie op communautair niveau en daardoor zeer gevoelig voor elke maatregel ten gunste van de productie van een of andere lidstaat.
 10. In het bijzonder heup- en knieprothesen zijn gewichtdragende en uitermate ingewikkelde implantaten waarvoor het risico van heroperaties aanzienlijk groter is dan voor andere gewrichten.
 11. Deze hervormingen zijn uitermate bevorderlijk voor de concurrentiekracht en de duurzame ontwikkeling van de landbouw in de EU, en vormen het kader voor toekomstige hervormingen.
 12. In dit verband wordt eraan herinnerd dat het overlegmechanisme tussen de lidstaten, waarin Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB voorziet, uitermate relevant blijft.
 13. De protocollen vormen een belangrijke stap bij de tenuitvoerlegging van de Alpenovereenkomst, en de Europese Gemeenschap neemt de doelstellingen van deze overeenkomst uitermate serieus.
 14. De prijsformules in de PPA’s zijn uitermate complex, maar ze zijn opgesteld op basis van dezelfde uitgangspunten als tot januari 2004 toegepast door het Hongaarse Energiebureau.
 15. De Ryder Cup heeft als uitermate belangrijk en uniek internationaal evenement waar ook Britse atleten op topniveau hun krachten meten, een bijzondere algemene weerklank in het Verenigd Koninkrijk.