Betekenis van:
uitholling

uitholling (de ~ | meervoud uithollingen)
Zelfstandig naamwoord
  • holte
"uitholling overdwars"
"een uitholling in [een rots/boom]"

Hyperoniemen

Hyponiemen

uitholling (de ~ | meervoud uithollingen)
Zelfstandig naamwoord
  • het uithollen
"de uitholling van de democratie"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. De Commissie wijzigt de hoogte van het aanvullende recht wanneer het niveau van de schorsing niet kan worden aangepast aan de mate van tenietdoening of uitholling door het toevoegen of schrappen van producten van de lijst in bijlage I.
  2. De wijziging dient ervoor te zorgen dat het aanvullende invoerrecht op de invoer van de geselecteerde producten uit de Verenigde Staten, op jaarbasis, een handelswaarde vertegenwoordigt die de mate van tenietdoening of uitholling niet overschrijdt.
  3. Recentelijk hebben zich in Europa verscheidene gevallen voorgedaan waarbij in de centrale cortex en de vaatring tegelijk verrotting optrad, met als gevolg secundaire invasie met inwendige uitholling en necrose.
  4. De mate van tenietdoening of uitholling is gelijk aan 72 % van het bedrag van de uitbetalingen in verband met de antidumping- en antisubsidierechten, die in het meest recente jaar, waarvoor op dat moment door de autoriteiten van de Verenigde Staten gepubliceerde gegevens beschikbaar zijn, zijn gedaan voor invoer uit de Gemeenschap.
  5. De arbiter stelde vast dat de schorsing door de Gemeenschap van concessies of ander verplichtingen, in de vorm van een aanvullend invoerrecht bovenop de geconsolideerde douanerechten, voor een lijst van producten van oorsprong uit de Verenigde Staten, die op jaarbasis een totale handelswaarde vertegenwoordigt die het bedrag voor de tenietdoening of uitholling niet overschrijdt, in overeenstemming was met de WTO-voorschriften.