Betekenis van:
uiting

uiting
Zelfstandig naamwoord
 • dat wat men uit, al of niet door woorden
"Een uiting van woede was het gevolg."

Voorbeeldzinnen

 1. Dit verlies kwamen tot uiting in een ROCE van – 20 %.
 2. Dit verlies kwam tot uiting in een ROCE van 20 %.
 3. deze marktdynamiek komt ook tot uiting in de gemiddelde omvang van investeringen in veelbelovende startende ondernemingen.
 4. Deze samenhang moet in het bijzonder tot uiting komen in het in artikel 21 bedoelde meerjarenprogramma.
 5. Met een dergelijke vergelijking zou de dumping niet geheel tot uiting komen.
 6. Deze samenhang moet duidelijk tot uiting komen in het in artikel 16 bedoelde meerjarenprogramma.
 7. Dit komt ook in de garantieovereenkomst, waarin een zekerheidsstelling werd geëist, tot uiting.
 8. Dit kwam tot uiting in een stijging van de productiekosten per eenheid en een verdere prijsdaling.
 9. Deze samenhang moet in het bijzonder tot uiting komen in het in artikel 18 bedoelde meerjarenprogramma.
 10. Dit kwam tot uiting in het ROCE en de kasstroom die over het algemeen negatief waren.
 11. Heel wat cliënten gaven uiting aan hun bezorgdheid over het wegvallen van hun bevoorrading.
 12. De voordelen van deze programma’s zullen echter pas op communautaire schaal geheel tot uiting komen.
 13. Dit kwam tot uiting in het ROCE en de kasstroom die over het algemeen negatief waren.
 14. Uit dynamische afdekkingsstrategieën voortvloeiende restrisico’s moeten in het kapitaalvereiste tot uiting komen.
 15. Deze prioriteiten moeten in alle uitkeringen van variabele beloningen tot uiting komen.