Betekenis van:
uitsluitsel

uitsluitsel (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • opheldering
"uitsluitsel geven over iets"
"uitsluitsel brengen/bieden/krijgen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De geraadpleegde centrale autoriteiten geven uitsluitsel binnen zeven kalenderdagen na raadpleging.
 2. Voorts geeft de beschikbare informatie onvoldoende uitsluitsel over de blootstelling van toepassers onder binnencondities.
 3. Gebruik van snelle detectiemethoden die zo spoedig mogelijk uitsluitsel geven over de aanwezigheid van een AI-virus [1].
 4. Bij twijfel of een voorstel toelaatbaar is, kan in afwachting van uitsluitsel worden verdergegaan met de collegiale toetsing.
 5. Als het op dat moment niet mogelijk is uitsluitsel te geven, vermeldt het antwoord wanneer dat wel mogelijk zal zijn.
 6. Ook moet de analyse uitsluitsel geven over noodplannen voor alle onderdelen van de missie binnen Irak, ingeval de veiligheidssituatie verslechtert;
 7. het bezwaar geen uitsluitsel is ontvangen, kan de betrokkene het INPS in rechte aanspreken. Beroep INAIL (Arbeidsongevallen en beroepsziekten)
 8. Deze informatie dient naar gelang van de behoefte van de ontdekkende lidstaat en de beschikbaarheid daarvan bij de aangezochte lidstaat uitsluitsel te geven over:
 9. In sommige levensmiddelen, zoals gedroogde vruchten en voedingssupplementen, is benzo(a)pyreen aangetroffen, maar de beschikbare gegevens geven geen uitsluitsel over de gehalten die redelijkerwijs haalbaar zijn.
 10. Gebruik van snelle detectiemethoden die zo spoedig mogelijk uitsluitsel geven over de aanwezigheid van een AI-virus [1], of beoordeling van klinische symptomen [1].
 11. In sommige levensmiddelen, zoals gedroogde vruchten en voedingssupplementen, is benzo(a)pyreen aangetroffen, maar de beschikbare gegevens geven geen uitsluitsel over welke gehalten redelijkerwijs haalbaar zijn.
 12. De financiële problemen van een kredietnemer vormen slechts een aanwijzing dat er sprake is van staatssteun doch geven geen uitsluitsel over de omvang van het betrokken steunelement.
 13. De omvang van het eigen vermogen op de balans geeft kapitaalverschaffers van de bank immers ook uitsluitsel over de solvabiliteit van de bank en bepaalt zodoende mede onder welke voorwaarden de bank vreemd vermogen kan aantrekken.
 14. Het eigen vermogen op de balans geeft geldschieters van de bank namelijk ook uitsluitsel over de solvabiliteit van de bank en bepaalt zodoende mede tegen welke voorwaarden de bank vreemd vermogen kan aantrekken.
 15. In het onderzoektijdvak hadden alle meewerkende producenten weinig of geen PSV naar de Gemeenschap uitgevoerd zodat er dus geen representatieve dumpingberekeningen konden worden gemaakt om uitsluitsel te geven over de mogelijke voortzetting van dumping.