Betekenis van:
vangnet

vangnet (het ~ | meervoud vangnetten)
Zelfstandig naamwoord
  • net om vallende mensen op te vangen
"het sociale vangnet"
"in/naast het vangnet vallen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

vangnet (het ~ | meervoud vangnetten)
Zelfstandig naamwoord
  • net om vlinders, vissen enz. te vangen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. De arbeidsparticipatie verhogen is het meest effectieve middel om economische groei te genereren, een sociaal geïntegreerde economie te bevorderen en ervoor te zorgen dat er een vangnet bestaat voor diegenen die niet kunnen werken.
  2. Er dient voor te worden gezorgd dat ontslagvergoedingen, zogeheten „gouden handdrukken”, geen beloning zijn voor falen, maar uitsluitend worden ingezet voor hun primaire doel, namelijk te voorzien in een vangnet bij vroegtijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
  3. Verder ontwikkelen van de sociale bescherming, met name door een versterkte hervorming van de sociale zekerheid en het pensioenstelsel met het oog op de betaalbaarheid ervan en tegelijk het sociale vangnet versterken. Industriebeleid
  4. ten slotte wordt een vangnet gebruikt om ervoor te zorgen dat geen van de EG-lidstaten meer dan 50 % van het aandeel van zijn bevolking dat onder de richtsnoeren van 1998 in aanmerking komt, verliest.
  5. Ook al gaat men ermee akkoord dat het pensioenbeschermingsfonds als vangnet alleen bedoeld is voor pensioenregelingen die geen toereikende bescherming genieten bij insolventie van de werkgever, dan nog blijft het zo dat BT niet voor deze bescherming betaalt wat betreft de pensioenrechten van werknemers die vóór de privatisering in dienst waren en aanvullende middelen van de staat heeft gekregen om te voorzien in afdoende bescherming die het Verenigd Koninkrijk nodig acht voor andere werknemers van beroepspensioenregelingen.