Betekenis van:
veertiende

veertiende
  • Een van de veertien gelijke delen van een geheel.

Voorbeeldzinnen

  1. Bladzijde 37, bijlage IV, veertiende streepje:
  2. de Republiek Polen gesloten op de veertiende april tweeduizend drie,
  3. 15 % van het referentiesalaris vanaf het veertiende dienstjaar;
  4. 11 % van het referentiesalaris vanaf het veertiende dienstjaar.
  5. 11 % van het referentiesalaris vanaf het veertiende dienstjaar.
  6. 15 % van het referentiesalaris vanaf het veertiende dienstjaar.
  7. lid 3, onder b), eerste alinea, veertiende streepje
  8. Na de veertiende regel wordt de volgende regel ingevoegd:
  9. Artikel 2, lid 3, veertiende streepje, van Richtlijn 2000/12/EG komt als volgt te luiden:
  10. Beheer van geïntegreerde strategieën voor plattelandsontwikkeling door plaatselijke partnerschappen (artikel 33, veertiende streepje)
  11. Veertiende rapport van de Kommission für die Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, blz. 99 en 107.
  12. Vanaf de vijfde dag tot de veertiende dag na het ongeval
  13. In artikel 1, lid 1, wordt het veertiende streepje vervangen door:
  14. In paragraaf 6.3.4 wordt de veertiende alinea (de eerste alinea onder het kopje „Ratinginstrumenten van derden”) als volgt vervangen:
  15. Hoofdstuk 4, punt 4 („Flight Plan”), en hoofdstuk 11, punt 11.4.2.2 („Filed flight plan messages and associated update messages”) van ICAO PANS-ATM Doc. 4444 (Veertiende editie — 2001).