Betekenis van:
veranderen

veranderen
Werkwoord
 • zodanig aan iets werken of iets behandelen dat het anders wordt
"We hebben daarna de procedure grondig veranderd."
veranderen
Werkwoord
 • ''zich ~'' - zodanig aan zichzelf werken of zichzelf behandelen dat men anders wordt
"Zich te veranderen is een moeilijke zaak."
veranderen
Werkwoord
 • het proces van anders worden
"Het weer veranderde plotseling."

Voorbeeldzinnen

 1. We moeten ons plan veranderen.
 2. Moeten we de vlag veranderen?
 3. Ik wil mijn leven veranderen.
 4. Moeten we de Australische vlag veranderen?
 5. Het is moeilijk om mensen te veranderen.
 6. Ik wil graag mijn kamer veranderen.
 7. Laten we hopen dat tijden veranderen.
 8. Dat zal niets aan de zaak veranderen.
 9. Het verleden kan men slechts kennen, niet veranderen. De toekomst kan men slechts veranderen, niet kennen.
 10. Iedereen denkt erover om de wereld te veranderen, maar niemand denkt erover om zichzelf te veranderen.
 11. In tien jaar zal onze stad sterk veranderen.
 12. Moest je van gedachte veranderen, laat het me weten.
 13. Altijd zullen we veranderen, altijd zullen we leren.
 14. De blaadjes zijn begonnen van kleur te veranderen.
 15. Ik vraag me af wat hem van gedachte heeft doen veranderen.