Betekenis van:
verbieden

verbieden
Werkwoord
 • niet toestaan
"verboden (om) te zwemmen"
"deze vereniging werd door de machthebbers verboden"

Hyperoniemen

verbieden
Werkwoord
 • een bepaalde handeling strafbaar stellen.
"De toegang is voor onbevoegden streng verboden."

Voorbeeldzinnen

 1. De lokale schoolcommissie zou over lijken gaan om dat boek te verbieden.
 2. pipetteren met de mond verbieden;
 3. de verkoop of het in het verkeer brengen niet verbieden.
 4. de registratie, verkoop of ingebruikneming van nieuwe voertuigen verbieden,
 5. De lidstaten verbieden het houden van de San José-schildluis.
 6. de verkoop of installatie ervan op een voertuig niet verbieden.
 7. wanneer wordt overwogen de verstrekking van een geneesmiddel te verbieden;
 8. de verkoop of installatie ervan in een voertuig niet verbieden.”.
 9. De lidstaten verbieden de tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
 10. Zij dienen evenwel de ongeoorloofde vernietiging van grote hoeveelheden eurobankbiljetten of -munten te verbieden.
 11. Lidstaten mogen de totale vernietiging van kleine hoeveelheden eurobankbiljetten of -munten door particulieren verbieden noch bestraffen.
 12. De lidstaten verbieden hun kredietinstellingen en financiële instellingen anonieme rekeningen of anonieme spaarboekjes bij te houden.
 13. Powergen stelde voor om BE te verbieden nieuwe retailmarkten te betreden.
 14. De lidstaten verbieden de invoer van de in artikel 1 bedoelde producten.
 15. noch de registratie, de verkoop of het in het verkeer brengen van tweewielige motorvoertuigen verbieden,