Betekenis van:
verdubbeling

verdubbeling (de ~ | meervoud verdubbelingen)
Zelfstandig naamwoord
 • het tweemaal zoveel in omvang worden
"dat betekent bijna een verdubbeling van het aantal bezoekers"
"een verdubbeling van [de omzet]"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Verdubbeling van de apparatuur
 2. Een verdubbeling van het bestaande jaarlijkse tariefcontingent moet worden toegestaan.
 3. Dit impliceert volgens Prayon-Rupel een verdubbeling van de capaciteit.
 4. Verbinding vasteland van Italië — Sicilië (IT): Verdubbeling van de verbinding Sorgente (IT) — Rizziconi (IT)
 5. In dezelfde periode deed zich een verdubbeling van de Indiase invoer voor.
 6. In de beoordelingsperiode gaf de EU-markt voor het betrokken product meer dan een verdubbeling te zien.
 7. De inflatie beliep in 2008 4,4 %: deze verdubbeling ten opzichte van 2007 was met name het gevolg van de hogere prijzen van geïmporteerde olie en voedingsmiddelen.
 8. De investeringen lieten tijdens de betrokken periode meer dan een verdubbeling zien waaruit blijkt dat de bedrijfstak zichzelf als levensvatbaar beschouwt.
 9. Met nadruk moet hier worden gesteld dat de productie van 200000 auto’s per jaar een verdubbeling van de huidige capaciteit betekent, die juist momenteel fors onderbezet is.
 10. Groeipotentieel in het luchtvervoer: zowel Airbus als Boeing verwachten een verdubbeling van het aantal vrachtvliegtuigen in de komende 15 à 20 jaar, aangezien het luchtvervoer van goederen sneller toeneemt dan dat van passagiers.
 11. de verdubbeling van de capaciteit van de perserij: de uitbreiding van deze activiteit is een onderdeel van de strategie van GM Europe om beter op de lokale behoeften te kunnen inspelen.
 12. De daadwerkelijk uit de markt genomen hoeveelheden zijn namelijk niet aangegeven; een verdubbeling of verdrievoudiging kan totaal onbeduidend zijn wanneer de referentiehoeveelheid, dat wil zeggen de hoeveelheid die het eerste jaar uit de markt is genomen, zeer gering was.
 13. In 2001, na de instelling van de rechten kon evenwel bijna een verdubbeling worden waargenomen: deze bedroeg 1,4 miljoen stuks in 2001 en steeg tot 2,9 miljoen stuks in 2002.
 14. In 1999-2000 was er meer dan een verdrievoudiging van de capaciteit in de Gemeenschap (een verhoging met 252 %) en in 2000-2001 bijna een verdubbeling (een verhoging met 92 %).
 15. Bij het bepalen van de kostenbasis die voor kostengeoriënteerde verplichtingen wordt gehanteerd, conform artikel 13, lid 1, van Richtlijn 2002/19/EG, moeten de NRI’s overwegen of de verdubbeling van de relevante NGA-toegangsinfrastructuur economisch uitvoerbaar en efficiënt is.