Betekenis van:
verhinderen

verhinderen
Werkwoord
 • voorkomen, ervoor zorgen dat iets niet gebeurt
"De brandweer verhinderde dat het vuur zich verder verspreidde."

Voorbeeldzinnen

 1. „antischuimmiddelen”: stoffen die schuimvorming verhinderen of verminderen;
 2. het gedeeltelijk of volledig verhinderen van de werking van het VMS-systeem;
 3. te verhinderen dat onbevoegden de systemen voor geautomatiseerde gegevensverwerking gebruiken met behulp van datatransmissieapparatuur (gebruikerscontrole);
 4. De beschermende functie mag niet verhinderen dat een kind in een noodsituatie gemakkelijk kan worden losgemaakt.
 5.  het gedeeltelijk of volledig verhinderen van de werking van het VMS-systeem;
 6. Meldingen moeten binnen 72 uur worden verzonden, tenzij buitengewone omstandigheden dit verhinderen.
 7. Apparatuur om te verhinderen dat het voertuig wordt bestuurd, werkt niet.
 8. het bestaan van marktmacht kan verhinderen dat de markt alle voordelen van concurrentie tussen marktspelers verwezenlijkt;
 9. vanginrichtingen die de vrije val van de drager of ongecontroleerde opwaartse bewegingen moeten verhinderen;
 10. Een eerste rapport dient binnen 72 uur te worden verzonden, tenzij buitengewone omstandigheden dit verhinderen.
 11. Zo nodig moeten maatregelen worden genomen om niet toegelaten gebruik van de bedieningen te verhinderen.
 12. Een bijzondere maatregel is nodig om aanhoudende herinfectie van de aangrenzende lidstaten vanuit Kaliningrad te verhinderen.
 13. Er zijn voldoende veiligheidsmaatregelen die verhinderen dat bedrijfsbesluiten door andere dan economische overwegingen worden bepaald.
 14. Meldingen moeten binnen 72 uur worden verzonden, tenzij buitengewone omstandigheden dit verhinderen.
 15. Nochtans moeten de NRI’s garanderen dat dergelijke prijsschikkingen niet zorgen voor wurgprijzen („margin squeeze”), die een efficiënte marktingang verhinderen.