Betekenis van:
veroveren

veroveren
Werkwoord
 • een gebied door een militaire operatie in zijn macht nemen
"Op aanklacht van de aanwezigheid van massavernietigingswapens veroverden de Verenigde Staten Irak."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Aldus slaagde de tyrant erin het koninkrijk te veroveren.
 2. Hierdoor konden de concurrenten van Alitalia aanzienlijke marktaandelen veroveren op een aantal expanderende markten zoals China, Oost-Europa en India.
 3. Volgens de Poolse autoriteiten kan de onderneming zelfs op de binnenlandse markt geen leidinggevende positie veroveren en bekleedt ze de […] en […] plaats afhankelijk van de verkochte producten [12].
 4. Ook hoopt CORDEX met dit project nieuwe markten te veroveren, met name in de Verenigde Staten, Canada en de landen van de Mercosur.
 5. Omdat een goede reputatie in de risicokapitaalsector van belang is, zullen nieuwe fondsmanagementteams nauwelijks een plaats op de risicokapitaalmarkt kunnen veroveren.
 6. de samengestelde eenheid sterke posities op markten heeft, waarop het kan steunen om machtsposities op derde markten te veroveren of te versterken.
 7. Er bestaat met andere woorden een aanzienlijk potentieel voor het opvoeren van de export vanuit de VS en het veroveren van een groot deel van de EG-markt.
 8. Hoogstwaarschijnlijk zal de agressieve strategie die in de beoordelingsperiode werd toegepast om de communautaire markt binnen te dringen, worden voortgezet, met de algemene doelstelling om met laaggeprijsde invoer met dumping marktaandeel te veroveren ten koste van de andere marktdeelnemers.
 9. Als de Europese Unie de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld wil worden, moeten er moderne en doeltreffende onderzoeksinfrastructuren in het leven worden geroepen om een leidende positie te veroveren op wetenschappelijk en technologisch gebied.
 10. Het herstelvermogen van de onderneming lijkt erg beperkt door de aanwezigheid van concurrenten met toonaangevende merken die de problemen bij Moulinex hebben aangegrepen om een positie op de markten te veroveren of te consolideren.
 11. Het lijkt er daarentegen op dat de ontwikkeling voor een groot deel voortvloeit uit een strategie om het marktaandeel van eerdere invoer met dumping uit andere bron over te nemen (zie overweging 141), teneinde een nieuwe markt te veroveren.
 12. De ontwikkelingen tijdens de beoordelingsperiode tonen aan dat de bedrijfstak van de Gemeenschap nooit in staat is geweest een aanzienlijk marktaandeel te veroveren en dat wat de betrokken landen aan marktaandeel hebben verloren vrijwel volledig is overgenomen door invoer uit andere derde landen.
 13. Wat de potentiële concurrentie van nieuwkomers betreft, is het veelzeggend dat de gehele postsector al sinds 1994 voor mededinging is opengesteld, maar dat de concurrenten zelfs in het marktsegment met de meeste mededinging (geadresseerde BtB-brieven, nationaal en internationaal) samen niet meer dan een geschat marktaandeel van 15 % hebben weten te veroveren.
 14. Indien de maatregelen vervallen, moeten de exporteurs uit Belarus, Rusland en Oekraïne zich opnieuw een plaats veroveren op de Gemeenschapsmarkt en moeten de Algerijnse exporteurs hun marktpositie verstevigen; ook dat maakt het waarschijnlijk dat die producenten lagere prijzen zullen vragen dan de bedrijfstak van de Gemeenschap om hun verloren marktaandeel terug te winnen of hun klantenbasis te verbreden.
 15. De verwachte stijging van de Chinese invoer in de Gemeenschap zou waarschijnlijk ten koste gaan van de bedrijfstak van de Gemeenschap, dat wil zeggen tegen prijzen op of onder het niveau van de huidige dumpingprijzen, met als doel marktaandeel te veroveren.