Betekenis van:
verruimen

verruimen
Werkwoord
 • ruimer maken
"Hij gebruikte een boor om het gat wat te verruimen."
verruimen
Werkwoord
 • ''zich ~'' ruimer worden
"Terwijl mijn innerlijke ruimte zich verruimde, nam ook de gevoelskwaliteit toe."

Voorbeeldzinnen

 1. Televisie helpt ons onze kennis te verruimen.
 2. Verduidelijking van de regels zal de gegevensuitwisseling tussen de lidstaten verruimen.
 3. Het gebruik van speciale onderzoeksmiddelen, het onderscheppen van telecommunicatieberichten en het gebruik van inlichtingengegevens verruimen.
 4. Het gebruik van speciale onderzoeksmiddelen, het onderscheppen van telecommunicatieberichten en het gebruik van inlichtingengegevens verruimen.
 5. de voornaamste uitdaging voor Malta is het verruimen van het aanbod aan arbeidskrachten door de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen.
 6. Herziening en goedkeuring van het algemene statistiekplan teneinde de kwaliteit te verbeteren en het bereik van de statistieken te verruimen.
 7. te bevorderen dat het filmerfgoed wordt gebruikt als middel om de Europese dimensie in het onderwijs te verruimen en de culturele verscheidenheid te stimuleren;
 8. De lidstaten zullen ernaar streven de toegang tot de arbeidsmarkt krachtens de nationale wetgeving voor Bulgaarse staatsburgers te verruimen, teneinde de aanpassing aan het acquis te bespoedigen.
 9. Verder zal Investbx tegen marktvoorwaarden diensten aan KMO's aanbieden en faciliteren om hun mogelijkheden om kapitaal aan te trekken, te verruimen.
 10. Deze lidstaten kunnen te allen tijde het toepassingsgebied van die verklaring door een nieuwe verklaring beperken, teneinde de toepassing van lid 3 te verruimen.
 11. Eurojust dient over de mogelijkheid te beschikken om, met het oog op de verwezenlijking van zijn doelstellingen, de termijnen voor het bewaren van persoonsgegevens te verruimen.
 12. MET ERKENNING VAN de noodzaak om de toegang tot de in het kader van deze overeenkomst ondersteunde activiteiten, met name in de beroepsopleidings- en jongerensector, te verruimen;
 13. erop toezien dat de algemene hervormingen van de arbeidsmarkt rekening houden met de verhoging van het arbeidsaanbod teneinde de belastinggrondslag te verruimen.
 14. De lidstaten zullen ernaar streven de toegang tot de arbeidsmarkt krachtens de nationale wetgeving voor Roemeense staatsburgers te verruimen, teneinde de aanpassing aan het acquis te bespoedigen.
 15. De faciliteit kan deze aanbieders, die een aanvullende rol spelen ten opzichte van de commerciële banken, door het verruimen van de beschikbaarheid van microfinanciering helpen aan de huidige vraag te voldoen.