Betekenis van:
versnijden

versnijden
Werkwoord
 • vermengen met slechter product
"wijn versnijden"
"heroïne versnijden met paracetamol"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. het aanscherpen, eenvoudig vermalen of eenvoudig versnijden;
 2. de juiste aanbiedingsvorm van de te versnijden karkassen.
 3. de aankoop en installatie van op afstand bediende lintzagen voor het versnijden van explosief materieel;
 4. In artikel 44, lid 14, worden de woorden „Het versnijden van wijn van oorsprong uit een derde land” gelezen als „Het versnijden van wijn van oorsprong uit een derde land of een EVA-staat”.
 5. die enkel in hun eigen fokbedrijven geboren en gemeste varkens slachten en alle karkassen daarvan zelf versnijden.
 6. Grote pezen, kraakbeen, beenderen, stukken vet en andere afvallen van de opmaak die bij het versnijden of het uitbenen zijn verkregen, mogen niet worden opgeslagen.
 7. Wijn die is geproduceerd door het versnijden (mengen) van witte druiven, al dan niet gekneusd, met rode druiven die afkomstig zijn uit het specifieke wijnbouwgebied Baden.
 8. Wijn uit het specifieke wijnbouwgebied Württemberg; kwaliteitswijn met een lichtrode tot dieprode kleur, bereid door het mengen (versnijden) van (ook geplette) witte druiven met (ook geplette) rode druiven.
 9. Kleine rollen worden vervaardigd uit jumborollen door deze tot kleinere afmetingen te versnijden en te verpakken voor de verkoop aan eindgebruikers.
 10. De contractant mag al het vlees of een deel daarvan bij de inslag en onder permanent toezicht van het interventiebureau versnijden of volledig of gedeeltelijk uitbenen, op voorwaarde dat voldoende hele dieren worden gebruikt om te waarborgen dat de hoeveelheid waarvoor het contract is gesloten, wordt opgeslagen en dat al het bij het versnijden of uitbenen verkregen vlees wordt opgeslagen.
 11. Behoudens een andersluidend besluit dat de Raad overeenkomstig de internationale verplichtingen van de Gemeenschap kan nemen, is het versnijden van wijn van oorsprong uit een derde land met wijn uit de Gemeenschap en het versnijden van wijnen van oorsprong uit derde landen in de Gemeenschap verboden.
 12. Binnen deze activiteiten wordt met „ontmanteling” bedoeld: de demontage, het versnijden en de afbraak van besmette of andere geactiveerde componenten, systemen en structuren, inclusief de verpakking en overbrenging ervan naar een faciliteit buiten de locatie.
 13. resten en afval, van metaal, verkregen bij de vervaardiging of de mechanische bewerking van metaal, alsmede werken van metaal die als zodanig definitief onbruikbaar zijn geworden door breuk, versnijden, slijtage of dergelijke;
 14. Bij de keuringen moeten de nodige voorzorgen worden genomen om verontreiniging van vlees ten gevolge van het palperen, het versnijden of het maken van insnijdingen tot een minimum te beperken.
 15. Versnijden is een courant oenologisch procedé en, rekening houdend met de mogelijke effecten ervan op de kwaliteit van de wijn, moet het begrip nauwkeuriger worden gedefinieerd en moet de toepassing ervan worden gereglementeerd om misbruik te voorkomen en een hoge kwaliteit van de wijn te garanderen, wat de concurrentiepositie van de sector zal versterken.