Betekenis van:
verstevigen

verstevigen
Werkwoord
 • iets steviger maken
"Met steunbalken proberen we de fundering te verstevigen."

Voorbeeldzinnen

 1. Verder verstevigen van de eigendomsrechten, de rechtsstaat en verbeteren van de toegankelijkheid van rechtbanken, teneinde een ondernemingsvriendelijk klimaat te scheppen.
 2. Doorgaan met het verstevigen van eigendomsrechten en het juridische kader en het verbeteren van de toegankelijkheid van rechtbanken, teneinde een ondernemingsvriendelijk klimaat te scheppen.
 3. „verstevigingsmiddelen”: stoffen die fruit of groente stevig of knapperig maken of houden, of met geleermiddelen reageren om een gel te vormen of te verstevigen;
 4. Door de uitbouw en de aanleg van de nieuwe zuidbaan moet de luchthaven haar positie op de markt voor luchtvracht verstevigen.
 5. Leader kan helpen bij inspanningen om landbouw, bosbouw en de lokale economie op een innovatieve manier op elkaar te laten aansluiten en zo de economische basis te diversifiëren en het sociaaleconomische weefsel van de plattelandsgebieden te verstevigen.
 6. Indien de maatregelen vervallen, moeten de exporteurs uit Belarus, Rusland en Oekraïne zich opnieuw een plaats veroveren op de Gemeenschapsmarkt en moeten de Algerijnse exporteurs hun marktpositie verstevigen; ook dat maakt het waarschijnlijk dat die producenten lagere prijzen zullen vragen dan de bedrijfstak van de Gemeenschap om hun verloren marktaandeel terug te winnen of hun klantenbasis te verbreden.
 7. ondertekenende staten die een beveiligde account hebben maar hun technische infrastructuur moeten verstevigen om hun gebruik van IMS-gegevens en IDC-producten op te voeren indien ze op doeltreffende wijze willen deelnemen aan het verificatiestelsel, alsook voor civiele en wetenschappelijke toepassingen.
 8. ringen of balgen met een wanddikte van 3 mm of minder en een diameter tussen 75 mm en 400 mm, speciaal ontworpen om een rotorbuis op bepaalde plaatsen te verstevigen of om een aantal rotorbuizen samen te voegen, vervaardigd van 'materiaal met een hoge sterkte/dichtheidsverhouding';
 9. ringen of balgen met een wanddikte van 3 mm of minder en een diameter tussen 75 mm en 400 mm, speciaal ontworpen om een rotorbuis op bepaalde plaatsen te verstevigen of om een aantal rotorbuizen samen te voegen, vervaardigd van ’materiaal met een hoge sterkte/dichtheidsverhouding’;
 10. De activiteiten zullen Europa's wetenschappelijke en technologische basis verstevigen en zijn wereldwijde leiderschap op ICT-gebied consolideren, de product-, dienst- en procesinnovatie en creativiteit door toepassing van ICT bevorderen en ervoor zorgen dat de vooruitgang in de ICT snel wordt vertaald in voordelen voor de burger, het bedrijfsleven, de industrie en de overheden in Europa.
 11. ringen of balgen met een wanddikte van 3 mm of minder en een diameter tussen 75 mm en 400 mm, speciaal ontworpen om een rotorbuis op bepaalde plaatsen te verstevigen of om een aantal rotorbuizen samen te voegen, vervaardigd van ‚materiaal met een hoge sterkte/dichtheidsverhouding’;
 12. Besluit 2002/882/EG van de Raad van 5 november 2002 tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië [3] is bedoeld om ervoor te zorgen dat de betalingsbalans van het land houdbaar blijft, en om de nationale reservepositie te verstevigen.
 13. De activiteiten zullen Europa's wetenschappelijke en technologische basis verstevigen en zijn wereldwijde leiderschap op ICT-gebied consolideren, de product-, dienst- en procesinnovatie en creativiteit door toepassing van ICT bevorderen en ervoor zorgen dat de vooruitgang in de ICT snel wordt vertaald in voordelen voor de burger, het bedrijfsleven, de industrie en de overheden in Europa.
 14. Bovendien dienen de lidstaten hun nationale begrotingskaders te verstevigen, de kwaliteit van de overheidsuitgaven te verbeteren en de overheidsfinanciën beter houdbaar te maken door middel van een overtuigende schuldafbouw, hervorming van de leeftijdsgerelateerde overheidsuitgaven (zoals die voor pensioenen en gezondheidszorg) en een beleid dat bijdraagt aan een verhoging van de werkgelegenheid en de daadwerkelijke pensioenleeftijd. Gewaarborgd dient te worden dat de leeftijdsgerelateerde overheidsmaatregelen en de socialezekerheidsstelsels financieel haalbaar zijn.