Betekenis van:
verstoring

verstoring
 • De staat van verstoord te zijn.
verstoring
 • Iets dat stoort.

Voorbeeldzinnen

 1. Biologische verstoring
 2. Verstoring van dynamische prikkels
 3. VERSTORING VAN DE MEDEDINGING
 4. VERSTORING VAN DE MARKT
 5. Verstoring van concurrentie en handel
 6. Verstoring van bedrijfsactiviteiten en systeemfalen
 7. minder verstoring van het waterleven,
 8. Tijdelijke verstoring onder verantwoordelijkheid van de spoorwegonderneming
 9. Opheffing ernstige verstoring in de economie
 10. Tijdelijke verstoring onder verantwoordelijkheid van de infrastructuurbeheerder
 11. melding van gevallen van onwettige verstoring.
 12. Verstoring van de mededinging en het handelsverkeer
 13. Het vermijden van buitensporige verstoring van de mededinging
 14. Verstoring van de mededinging en ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer
 15. Maatregelen ter beperking van de verstoring van de mededinging