Betekenis van:
verwarmingsketel

verwarmingsketel (de ~ | meervoud verwarmingsketels)
Zelfstandig naamwoord
  • vat waarin het water wordt verwarmd

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. warmtewisselaar (verwarmingsketel, koeler, verwarmingselement enz.)
  2. Energie-efficiëntie van de verwarmingsketel (1 punt)
  3. Energie-efficiëntie van de verwarmingsketel (1,5 punt)
  4. Het rendement van elke nieuwe verwarmingsketel die binnen de geldigheidsduur van de toegekende milieukeur wordt aangekocht, dient ten minste 90 % te bedragen, zulks gemeten volgens Richtlijn 92/42/EEG van de Raad van 21 mei 1992 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centraleverwarmingsketels [2], dan wel volgens relevante productnormen en verordeningen voor ketels die niet onder de werkingssfeer van die richtlijn vallen.Olie- en gasgestookte verwarmingsketels als gedefinieerd in Richtlijn 92/42/EEG dienen aan de in die richtlijn vermelde rendementsnormen te voldoen.