Betekenis van:
verwerven

verwerven
Werkwoord
 • in bezit zien te krijgen
"Hij verwierf daarmee een aanzienlijk stuk land."

Voorbeeldzinnen

 1. verwerven van aandelen,
 2. verwerven en verwerken van informatie, situatiebewustzijn, beheer van de werkbelasting;
 3. Voor het verwerven van 1 tot 5 aandelen:
 4. verwerven en verwerken van informatie, situatiebewustzijn, beheer van de werkbelasting;
 5. op grond van de onderhavige verordening toeslagrechten verwerven:
 6. TFS verrichtte kapitaalinvesteringen in WRJ-Serwis in december 2003 met het doel een meerderheidsbelang in de onderneming te verwerven en aldus controle te verwerven over het WRJ-project.
 7. Naast de van de staat te verwerven aandelen wilde Lufthansa ook de aandelen in geparcelleerd bezit verwerven teneinde de zeggenschap over de hele onderneming te verkrijgen.
 8. Verschaffen of verwerven van een vervalst openbaar of administratief document; het verschaffen of verwerven van een vervalst document door een ambtenaar of een overheidsinstantie
 9. De steun voor het verwerven van aandelen was beperkt tot welbepaalde erkende producentenorganisaties (zie punt 10).
 10. Het Bureau kan met name roerend en onroerend goed verwerven of vervreemden en in rechte optreden.
 11. De kosten voor het verwerven van één aandeel bedroegen normaal EUR 293,99.
 12. maatregelen om deze personen te ondersteunen bij het verwerven van vaardigheden, waaronder taallessen;
 13. is de transmissiesysteembeheerder bevoegd geld te verwerven op de kapitaalmarkt, met name door leningen en kapitaalverhoging.
 14. Zij kan met name roerende en onroerende goederen verwerven en vervreemden, en in rechte optreden.
 15. verwerven van de kennis die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het systeem (symbolische training).