Betekenis van:
verwezenlijken

verwezenlijken
Werkwoord
 • realiseren; ten uitvoer brengen; verwezenlijken; werkelijkheid maken; verwerkelijken
"je plannen verwezenlijken"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. een programma om deze doelstellingen te verwezenlijken.
 2. PRIORITEITEN VAN HET JAAR, TE VERWEZENLIJKEN DOELSTELLINGEN EN VERWACHTE RESULTATEN
 3. ongeschiktheid van bestaande mechanismen om de doelstelling te verwezenlijken;
 4. Om de doelstellingen van artikel 2 te verwezenlijken:
 5. HSY slaagde er niet in dit doel te verwezenlijken.
 6. Het EMRP zal deze doelstellingen op de volgende manier verwezenlijken:
 7. Dit valt eenvoudig te verwezenlijken door gekoppelde websites te maken.
 8. PRIORITEITEN VAN HET JAAR, TE VERWEZENLIJKEN DOELSTELLINGEN EN GEPLANDE RESULTATEN
 9. Om dit te verwezenlijken, gelden de volgende minimumcriteria:
 10. Teneinde de in lid 1 bedoelde doelstellingen te verwezenlijken:
 11. Is de steunmaatregel goed genoeg ontworpen om de doelstelling van gemeenschappelijk belang te kunnen verwezenlijken (zoals het opheffen van een marktfalen of het verwezenlijken van een ander doel)?
 12. het ondersteunen van beleidsmaatregelen die gericht zijn op armoedebestrijding en op het verwezenlijken van de MDG's;
 13. De middelen om de in de leden 1 en 2 genoemde doelstellingen te verwezenlijken zijn:
 14. Om zijn doelen te verwezenlijken, verwerkt Europol persoonsgegevens langs geautomatiseerde weg of via gestructureerde manuele bestanden.
 15. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel gaat dit kaderbesluit niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.