Betekenis van:
verwoorden

verwoorden
Werkwoord
  • onder woorden brengen
"Het verwoorden van gedachten."

Voorbeeldzinnen

  1. vervolgens om het standpunt van de Unie te helpen bepalen en dit op zijn niveau tijdens dit overleg te verwoorden;
  2. Wijzigingsvoorstellen die een standpunt verwoorden dat over het geheel genomen afwijkt van het advies van de afdeling, worden beschouwd als tegenadvies.
  3. Hierbij staat de vaardigheid centraal om in verschillende omgevingen constructief te communiceren, blijk te geven van tolerantie, verschillende standpunten te verwoorden en te begrijpen, te onderhandelen en vertrouwen te wekken, en zich in te voelen.
  4. In de tweede alinea van dat artikel moet de tekst in alle talen onderling worden aangepast zodat dezelfde terminologie wordt gebruikt om het beginsel te verwoorden dat de begrotingsuitgaven in geval van overschrijding van de gegarandeerde maximumhoeveelheid niet verhoogd kunnen worden.