Betekenis van:
verzamelaar

verzamelaar (de ~ | meervoud verzamelaars)
Zelfstandig naamwoord
  • iemand die verzamelt
"een verzamelaar van postzegels/munten"
"een verwoed verzamelaar"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Elk verzoek om erkenning als pakstation of om registratie als verzamelaar wordt gericht tot de bevoegde autoriteit van de lidstaat op het grondgebied waarvan de bedrijfsruimten van de verzamelaar of het pakstation zijn gelegen.”.
  2. Slechts ondernemingen en producenten die aan de in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel vervatte voorwaarden voldoen, kunnen als pakstation zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 1907/90 worden erkend of als verzamelaar worden geregistreerd.”.
  3. De bedrijven die uitsluitend als verzamelaar optreden, worden door de bevoegde autoriteit apart geregistreerd overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
  4. „De steun wordt uitsluitend verleend voor oppervlakten waarvan de productie onder een contract tussen de landbouwer en de verwerkende industrie of onder een contract tussen de landbouwer en de verzamelaar valt, tenzij de verwerking door de landbouwer zelf op het bedrijf wordt uitgevoerd.”