Betekenis van:
vetgedrukt

vetgedrukt
Bijvoeglijk naamwoord
 • dik gedrukt; van letters
"vetgedrukte woorden/letters"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Vetgedrukt
 2. niet vetgedrukt
 3. (≡ piekwaarde, vetgedrukt)
 4. Vetgedrukt voor het leesgemak.
 5. Vetgedrukt en onderstreept door de Commissie.
 6. Hoofdcategorieën zijn vetgedrukt; de overige zijn secundaire categorieën.
 7. Hoofdcategorieën zijn vetgedrukt, de overige zijn secundaire categorieën.
 8. De verschillen in formulering en werkingssfeer tussen de bijlagen I en IV zijn gecursiveerd en vetgedrukt.
 9. Opaciteit N, ongefilterde en gefilterde k-waarde rond Ymaxl,A (≡ piekwaarde, vetgedrukt)
 10. De verschillen in formulering en werkingssfeer tussen de bijlagen I en IV zijn gecursiveerd en vetgedrukt.
 11. naam van de staat of autoriteit die de vergunning afgeeft (vetgedrukt);
 12. Uitsplitsingen van maandelijkse gegevens worden vetgedrukt, uitsplitsingen van kwartaalgegevens aangegeven in normaal lettertype en jaargegevens betreffende niet-balansposten cursief gedrukt.
 13. De index, de tijd en de waarde van het stapvormige ingangssignaal en de resulterende waarde van het gefilterde uitgangssignaal voor de eerste en de tweede iteratie staan in tabel B. De punten die grenzen aan t10 en t90 zijn vetgedrukt.