Betekenis van:
viseren

viseren
Werkwoord
 • (m.b.t. een akte, pas, enz.) voor gezien tekenen
viseren
Werkwoord
 • mikken met een vuurwapen
viseren
Werkwoord
 • beogen

Voorbeeldzinnen

 1. Instanties die bevoegd zijn de certificaten te viseren [144]Goederen van GN-code ex
 2. Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van vertrek bij vertrek een zending controleren, viseren zij het vak „D.
 3. Wanneer de bevoegde autoriteiten van het land van vertrek bij het vertrek van een zending een controle instellen, viseren zij het vak „D.
 4. Het kantoor van plaatsing onder de regeling dat het inlichtingenblad INF 2 dient te viseren, vermeldt in vak 16 op welke wijze de tijdelijke-uitvoergoederen geïdentificeerd kunnen worden.
 5. Indien de douaneautoriteiten van oordeel zijn dat het communautair douanevervoer, eventueel na het nemen van de nodige maatregelen, op normale wijze kan worden voortgezet, viseren zij het begeleidingsdocument voor douanevervoer.
 6. Indien de bevoegde autoriteiten van oordeel zijn dat het gemeenschappelijk douanevervoer, eventueel na het nemen van de nodige maatregelen, op normale wijze kan worden voortgezet, viseren zij het begeleidingsdocument voor douanevervoer.
 7. Indien de douaneautoriteiten van oordeel zijn dat het communautair douanevervoer, eventueel na het nemen van de nodige maatregelen, op normale wijze kan worden voortgezet, viseren zij het begeleidingsdocument douanevervoer/veiligheid.
 8. Indien de bevoegde autoriteiten van oordeel zijn dat het gemeenschappelijk douanevervoer, eventueel na het nemen van de nodige maatregelen, op normale wijze kan worden voortgezet, viseren zij het begeleidingsdocument voor douanevervoer.
 9. Wanneer deze van oordeel zijn dat het gemeenschappelijk douanevervoer, eventueel na het nemen van de nodige maatregelen, op normale wijze kan worden voortgezet, viseren zij de exemplaren 4 en 5 van de aangifte voor douanevervoer.
 10. Daardoor hadden de plaatselijke autoriteiten zeer veel moeite om de dossiers met steunaanvragen voor de maatregelen ten gunste van de lokale productie van het overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EG) nr. 247/2006 goedgekeurde Franse programma in ontvangst te nemen en te viseren.
 11. Bij het vervullen van de douaneformaliteiten om het product waarop de gelijkwaardigheidsverklaring of het uittreksel ervan betrekking heeft, in de Gemeenschap in het vrije verkeer te brengen, worden het origineel en de twee kopieën overgelegd aan de douanediensten, die deze documenten dienovereenkomstig viseren en het origineel bewaren.