Betekenis van:
visvangst

visvangst (de ~ | meervoud visvangsten)
Werkwoord
 • het vangen van vis
"leven van de visvangst"
"intensieve visvangst"

Hyperoniemen

Hyponiemen

visvangst
Zelfstandig naamwoord
 • het vangen van vis.
visvangst
Zelfstandig naamwoord
 • hoeveelheid gevangen vis.

Voorbeeldzinnen

 1. Ik heb een boek over visvangst.
 2. Aantal uren gedurende welke de kor met het oog op de visvangst op de zeebodem was uitgezet
 3. Vaartuigen die illegale, niet-aangegeven of niet-gereglementeerde visvangst bedrijven in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan
 4. Vaartuigen die illegale, niet-aangegeven of niet-gereglementeerde visvangst bedrijven in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan
 5. Aantal uren gedurende welke het trawlnet met het oog op de visvangst in het water (pelagische trawl) of op de zeebodem (bodemtrawl) was uitgezet
 6. Charterovereenkomsten voor vaartuigen die volgens de NAFO of een andere regionale visserijorganisatie aantoonbaar illegale, niet-aangegeven of niet-gereglementeerde visvangst (IUU) hebben bedreven, zijn verboden.
 7. Behoudens overmacht mogen vissersvaartuigen die geen waarnemer aan boord hebben, niet beginnen te vissen in het gereglementeerde NAFO-gebied, noch er de visvangst voortzetten.
 8. De aangemelde ontwerp-wet, met name het voorstel tot wijziging van de wet op de inkomstenbelasting (1999:1229), strekt ertoe de kosten die door vissers met een vergunning bij de visvangst zijn gemaakt, te vergoeden.
 9. In november 2005 heeft de NEAFC een aanbeveling goedgekeurd om verscheidene vaartuigen op te nemen in de lijst van vaartuigen waarvan is aangetoond dat zij illegale, niet-aangegeven of niet-gereglementeerde visvangst hebben bedreven.
 10. tot wijziging van Verordening (EG) nr. 51/2006 van de Raad, wat betreft de lijst van vaartuigen die illegale, niet-aangegeven of niet-gereglementeerde visvangst bedrijven in de Noord-Atlantische Oceaan
 11. Naast de in punt 1 vermelde maatregelen gelden de volgende maatregelen voor vaartuigen die door de NEAFC zijn geplaatst op de lijst van vaartuigen waarvan is bevestigd dat zij illegale, ongemelde en ongereglementeerde visvangst hebben bedreven (IUU-vaartuigen):
 12. „visserijproducten”: producten van de visvangst op zee en in de binnenwateren en van de aquacultuur, die zijn opgenomen in de lijst van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 104/2000 [10];
 13. In mei 2006 heeft de Visserijcommissie voor het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (NEAFC) een aanbeveling goedgekeurd tot wijziging van de lijst van vaartuigen waarvan is aangetoond dat zij illegale, niet-aangegeven of niet-gereglementeerde visvangst hebben bedreven.
 14. „kustvisserij”: het voor de visvangst gebruiken van vaartuigen die dagelijks of binnen 36 uur in een op het grondgebied van een lidstaat gelegen haven terugkeren zonder daarbij een in een derde land gelegen haven aan te doen;
 15. „visserijproducten”: alle producten van de visvangst op zee en in de binnenwateren en van de aquacultuur, als genoemd in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad [7];