Betekenis van:
volhouden

volhouden
Werkwoord
  • blijven beweren
"volhouden dat [je van niets weet]"

Hyperoniemen

volhouden
Werkwoord
  • doorgaan met iets ondanks tegenslag, tegenspraak of vermoeidheid
"Hij hield vol dat hij er niets mee te maken had."

Voorbeeldzinnen

  1. Het volhouden van deze verbetering is een belangrijke uitdaging voor de Unie, in het bijzonder gelet op de vergrijzing.
  2. De financiële indicatoren bevestigen in feite dat de bedrijfstak van de Gemeenschap zijn prijzen niet verder kan verlagen zonder verliesgevend te worden, wat kleine en middelgrote ondernemingen slechts een paar maanden kunnen volhouden voordat zij gedwongen worden te sluiten.
  3. De verwerkende bedrijven blijven volhouden dat het aanbod van cokes 80 + niet toereikend is om te voldoen aan de vraag op de EG-markt, ondanks belangrijke verhogingen van productie en verkoop van de EG-bedrijfstak.
  4. Enerzijds volhouden dat de dienst noodzakelijk is in het kader van artikel 86, lid 2, van het Verdrag en anderzijds aanvoeren dat de dienst niet noodzakelijk is, zodat het gewone rechtskader dat van toepassing is op openbaredienstverplichtingen in de luchtvaartsector kan worden toegepast, is tegenstrijdig.
  5. Uit de analyse van de situatie van de in de steekproef opgenomen bedrijven is gebleken dat zij in het onderzoektijdvak hun prijzen niet verder konden laten dalen zonder verliesgevend te worden, wat kleine en middelgrote ondernemingen slechts een paar maanden kunnen volhouden voordat zij gedwongen worden te sluiten.